Od sierpnia dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie finansowe na rozwój firm z unijnej inicjatywy JEREMIE. Pieniądze – w sumie 5 mln zł – rozdysponuje Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o.. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły się ubiegać o bezprowizyjne pożyczki w wysokości od 10 tys. do 250 tys. zł., których oprocentowanie wyniesie zaledwie 1%.

– Pomagamy przedsiębiorcom w rozwijaniu ich firm. Dajemy możliwość pozyskania znaczących funduszy na inwestycje, dzięki którym przedsiębiorcy mogą umacniać swój biznes i spokojnie myśleć o przyszłości firmy. Chodzi nam przede wszystkim o podmioty, które ze względu na brak historii kredytowej czy niewystarczające zabezpieczenia, mają problemy z uzyskaniem kredytu na rynku komercyjnym- mówi Marek Kobiec, prezes DAWG.

5 mln zł trafi do około 50 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Pożyczka rozłożona zostanie na 60 miesięcy, z możliwością półrocznej karencji. Środki będzie można przeznaczyć na m.in. na zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,  tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup maszyn, urządzeń czy środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.

-Do tej pory 28 % przedsiębiorstw, które sięgnęły po środki z inicjatywy JEREMIE, to tzw. start-up czyli przedsiębiorstwa działające do 24 miesięcy. Na tym etapie posiadanie pieniędzy na inwestycje jest niezwykle ważne. Poza tym, każdy pieniądz przekazany firmom oznacza rozwój regionu  podkreśla Marek Kobiec.

Na Dolnym Śląsku unijna inicjatywa JEREMIE realizowana jest od września 2009 roku przez Zarząd Województwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, które utworzyły tzw. Dolnośląski Fundusz Powierniczy. Do maja 2014 r. wspartych zostało 3 595 dolnośląskich przedsiębiorców. Otrzymali oni środki o wartości 358,6 mln zł, które przekazane zostały w formie pożyczek lub kredytów.

Autor | Monika Jagielska