Archiwum polskiego noblisty, zawierające ponad 300 rękopisów, listów i rodzinnych pamiątek trafiło do Ossolineum. Na konferencji prasowej Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaprezentował wycinek zakupionych zbiorów.

Nieznana karta powieści „W pustyni i w puszczy” ozdobiona rysunkami zwierząt wykonanymi osobiście przez pisarza, list do redakcji pisma „Ruś” w sprawie reformy szkolnej 1905 roku czy skórzane etui pisarza z jego biletami wizytowymi. Nabyty przez Ossolineum zbiór liczy ponad 300 artefaktów. Dzięki niemu archiwum Sienkiewiczowskie powiększyło się do rozmiarów, których nie można porównać z żadnym innym muzeum i biblioteką na świecie. Miasto zapłaciło za ten zbiór 300 tysięcy złotych, ale według Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr. Adolfa Juzwenko, tak naprawdę jest bezcenny. Dyrektor zaznaczył rolę, jaką Sienkiewicz odegrał w kształtowaniu polskości na początku XX wieku.

O odzyskaniu niepodległości zdecydowali w dużej mierze politycy ukształtowani na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku, ale tych polityków ukształtowała wielka polska literatura – tłumaczył dr Juzwenko. – Henryk Sienkiewicz władał lekkim piórem i miał odwagę wziąć na siebie bardzo dużą odpowiedzialność. Zdawał sobie sprawę z tego, jaką rolę w kształtowaniu niepodległościowej formacji pełni literatura. Poświęcił swoje pióro głownie historii Polski i robił to szybko i dobrze.

Wszystkie zakupione rękopisy trafią pod opiekę konserwatorską i zostaną udostępnione szerszej publiczności za około rok.

Korespondencja, w której jest ponad 300 listów, zawiera informacje, które nie były publikowane – mówiła Elżbieta Ostromęcka, Kierownik Działu Rękopisów Ossolineum. – Sienkiewicz pisał dosyć gęsto, z uczuciem, także mamy nadzieję, że będzie można zaczerpnąć z tych listów bardzo dużo informacji zupełnie nieznanych.

Zbiór został zakupiony od rodziny noblisty za kwotę 300 tysięcy złotych. Informację o możliwości kupna archiwum, zakład otrzymał od Bartłomieja Sienkiewicza, prawnuka pisarza. Pierwotnie Ossolineum wyceniło materiały na kwotę 350 tysięcy złotych, jednak dzięki szybkiemu zebraniu pieniędzy, rodzina zaproponowała cenę o 50 tysięcy niższą.

Pozyskane zbiory uzupełnią dotychczasowe. Ossolineum jest już w posiadaniu między innymi rękopisów Trylogii i innych powieści, a także nowel i korespondencji.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch