Opracowanie i realizacja strategii inteligentnego miasta w zakresie zwiększenia interaktywności i wydajności komunikacji miejskiej, a także podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie nowych technologii to główne cele współpracy Wrocławia z firmą Nokia Solutions and Networks sp. z.o.o. W czwartek, 9 sierpnia, miasto podpisało list intencyjny z fińskim przedsiębiorstwem.

Nokia to lider technologiczny na świecie. We Wrocławiu znajduje się centrum badawczo-rozwojowe firmy, skąd pomysły wysyłane są na cały świat. Miasto postanowiło wykorzystać potencjał płynący z obecności przedsiębiorstwa w mieście i rozpocząć współpracę z firmą.
Wrocław od jakiegoś czasu realizuje już projekt Smart City. Polega on na próbie wykorzystania nowych technologii z korzyścią dla mieszkańców miasta. We Wrocławiu to na przykład Inteligentny System Transportu. Dzięki współpracy z Nokią, takie projekty można będzie udoskonalać i rozwijać.

− Jest to dla nas wielka radość, że w postaci listu intencyjnego, możemy sformalizować współpracę z liderem technologicznym, czyli z firmą Nokia, która na trwałe usadowiła się we Wrocławiu – mówi Maciej Bluj, wiceprezydent Wrocławia. − Prace, które będą realizowane z miastem, mają charakter badawczo-rozwojowy, ale mogą popchnąć Wrocław w kierunku nowych rozwiązań i dać również możliwość innym miastom skorzystania z wypracowanych tutaj rozwiązań.

Podpisanie listu intencyjnego umożliwi rozpoczęcie prac nad dwoma nowymi projektami. Pierwszy z nich to projekt badawczo-rozwojowy nowego przystanku komunikacji miejskiej. Interaktywny przystanek komunikacji zbiorowej wyposażony ma być w szereg czujników. Pomoże to komunikować się z osobami, które na tym przystanku będą przebywać, ale także pozwoli samym podróżnym czerpać informacje o tym, co się dzieje w mieście i najbliższej okolicy. Będzie to również przystanek ekologiczny. Zieleń w tym miejscu dopasowywana ma być tak, aby była ona jak najmniej obsługowa i przyjazna dla tego, kto się na tym przystanku znajduje. Na tym etapie prac lokalizacja przystanku jest dopiero rozważana. Musi być to miejsce licznie odwiedzane przez pasażerów, aby zebrać jak najwięcej opinii w trakcie trwania programu. Po okresie badawczym i rozwoju poszczególnych elementów tego przystanku, jeżeli okaże się, że osiągnięto poziom cenowo i użytecznie akceptowalny, miasto ma zamiar wdrażać projekt w kolejnych miejscach.

Drugim projektem ma być dokładna baza detekcji pojazdów komunikacji. Dzięki zastosowanym technologiom, w sposób niezwykle precyzyjny będzie można określić miejsce pobytu i przybycia pojazdu komunikacji miejskiej. Dzisiaj odbywa się to głównie na podstawie sygnału GPS, jednak nie jest to dokładny pomiar. Nowy system, który miasto i firma mają zamiar wspólnie stworzyć, ma umożliwić dokładne przewidzenie przyjazdu tramwaju czy autobusu w określone miejsce. Jest to istotne z punktu widzenia pasażera, ale również umożliwi to sprawniejsze pokonywanie skrzyżowań przez pojazdy transportu publicznego. Zielone światło dla tramwaju czy autobusu będzie się zapalało dokładnie w momencie, w którym ten tramwaj czy autobus na to skrzyżowanie trafi.

− Wrocław jest dla nas strategicznym miejscem. Nasze R&D (prace badawczo-rozwojowe – przyp. red.) należy do największego na świecie i tu opracowujemy technologie przyszłości, między innymi 5G. Cieszymy się, że właśnie ten potencjał R&D będziemy mogli wykorzystać do opracowania strategii inteligentnego miasta. Te dwa projekty to dopiero początek współpracy zapowiada Piotr Kaczmarek, prezes Nokia Solutions and Networks w Polsce.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch