Cmentarz Żołnierzy Polskich przy ulicy Grabiszyńskiej po raz kolejny stał się miejscem, gdzie oddano hołd poległym w walce w czasie II wojny światowej. Polscy żołnierze 1 września 1939 roku stanęli do nierównej i wyczerpującej walki z niemieckim najeźdźcą. Opuszczeni przez sojuszników i zaatakowani ze wschodu przez Związek Radziecki, nie poddali się, broniąc ojczyzny do tragicznego końca. Na pamiątkę ich poświęcenia w wielu polskich miastach zorganizowano obchody wybuchu największego konfliktu w dziejach świata.

Więcej o kampanii wrześniowej pisaliśmy tutaj. Przed pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego spotkali się kombatanci, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy Dolnego Śląska. Nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego. Głos zabrali włodarze Wrocławia:

Historia tego okresu obfituje w wydarzenia mogące być powodem prawdziwej dumy: stworzenie najlepiej zorganizowanej struktury ruchu oporu, czynne zaangażowanie w ratowanie eksterminowanej ludności, walka partyzancka i udział w kluczowych bitwach. To wszystko zostało okupione krwią 6 milionów polskich obywateli i doprowadziło nas do ostatecznego zwycięstwa. Niestety z owoców tego zwycięstwa nie pozwolono nam korzystać przez następne pół wieku – opowiadał Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski.

Wojewoda Paweł Hreniak w trakcie obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

II Rzeczpospolita funkcjonowała jako niepodległe państwo przez 21 lat. Narastające niebezpieczeństwo ze strony nazistowskich Niemiec doprowadziło ostatecznie do wybuchu wojny. Polska nie zgodziła się na dołączenie do koalicji hitlerowskiej, powierzając nadzieje w obietnice zachodnich sojuszników.

79 lat temu, wszędzie tam, gdzie hitlerowskie Niemcy o godzinach porannych atakowały Polskę, nasi żołnierze godnie bronili swojej ojczyzny w poczuciu słusznej sprawy. Nie wiedzieli jeszcze, że w tej walce zostaną osamotnieni. W tamtych czasie Polska nie była jeszcze gotowa przeciwstawić się tak potężnej armii – mówił płk Dariusz Krzywdziński, dowódca garnizonu Wrocław.

Dowódca garnizonu Wrocław płk Dariusz Krzywdziński w trakcie obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Obchodom towarzyszyła modlitwa ekumeniczna, która oddała charakter wielonarodowościowej i wielowyznaniowej II Rzeczypospolitej. Przypomniano również słowa przysięgi żołnierskiej, którą wówczas składali polscy żołnierze: Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, aby mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna jego męka. Amen.

Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu jest miejscem, gdzie spoczęło 603 poległych uczestników kampanii wrześniowej, zmarłych żołnierzy w niewoli niemieckiej oraz poległych na froncie 2 Armii Wojska Polskiego. Powstał on nad rzeką Ślęzą na wzgórzu usypanym z gruzu. W centralnym punkcie cmentarza postawiono pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego autorstwa Łucji Skomorowskiej. Pomnik ma postać dwóch olbrzymich płyt, nawiązujących kształtem do skrzydeł husarskich. W ich dolnej części  znajdują się płaskorzeźby ze scenami z kampanii wrześniowej i ostatnich miesięcy wojny oraz daty: 1939 i 1945.


Autor: Wojciech Kosek
Zdjęcia: Wojciech Kosek