7 i 8 czerwca na scenę powraca przedstawienie Historia brzydoty w reżyserii i choreografii Anny Piotrowskiej. 

Przedstawienie w reżyserii i choreografii Anny Piotrowskiej powstało z inspiracji „Historią brzydoty” Umberto Eco. Jedno z kanonicznych dzieł literatury, odnoszące się do teorii estetyki, w którym śledzimy różne, często zaskakujące oblicza brzydoty, było impulsem do zastanowienia się nad relacją piękna i brzydoty.

„Historia brzydoty” foto Marek Grotowski

Historii brzydoty Anna Piotrowska prowadzi aktorki niczym średniowiecznych ascetyków, oddając ich ciała we władanie Any – bogini anoreksji, symetrii, liczenia, kalorii, kości, zera, zanikania. Poprzez umartwianie ciała, narzucanie mu synchronicznych układów ruchowych, pozbawiając go tchu w licznych powtórzeniach poszczególnych sekwencji choreograficznych, Piotrowska uzyskuje pokutny i surowy charakter scen. Aktorki jawią się nam jako doskonalące się w anorektycznej ascezie. Poprzez surowość i bezwzględność w walce ze swoim niedoskonałym ciałem  dążą do duchowego spełnienia i zbliżenia z boginią Aną. Ciało się zamartwia i choruje, aby dusza mogła zostać uleczona.

Anna Piotrowska personifikując anoreksję, zastanawia się, kim ona jest, co myśli i co czuje. W ruchowej partyturze przedstawienia wydłużono więc momenty trwania, a sytuacyjność potraktowano między innymi jako sposób na reorganizację przestrzeni i zmianę kierunku narracji. Tym samym żadna sytuacja nie rości sobie prawa do panowania nad innymi, a żadna narracja nie pretenduje do bycia ukrytą podstawą każdej z cząstkowych opowieści.

Ruch, który zaproponowała Piotrowska, by urzeczywistnić na scenie anoreksję, przestaje „myśleć muzycznie”; nie wiąże się również z opisem, a skupia się na stworzeniu nastroju i atmosfery. W tak skonstruowanej przestrzeni aktorki przechodzą swoistą transsubstancjację – przeistaczają ideę Any w swoje ciało i, co za tym idzie, w jego motorykę i głos, który wyzwala.

ANAza, ANAsza, ANAgi, ANAkha, ANAria – pięć kobiet, które walczą o piękno duszy, umartwiając ciało.


„Historia brzydoty” foto Marek Grotowski

Spektakl można będzie zobaczyć 7 i 8 czerwca, o godz. 19:00 na Scenie na Świebodzkim.
Informacja i rezerwacja biletów: tel. 71 337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl

Spektakl powstał we współpracy z Laboratorium Ruchu działającym przy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Partnerami są: Biuro Festiwalowe Impart 2016 oraz Instytut Muzyki i Tańca.