Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu 3 grudnia rozpocznie przejmowanie obsługi numeru alarmowego 997. Oznacza to, że osoba zgłaszająca, po wybraniu numeru 997 z dowolnego miejsca na obszarze województwa dolnośląskiego, zostanie połączona z CPR we Wrocławiu, tak samo jak w przypadku wybrania numeru 112.

Obsługa numeru alarmowego 997 przejęta została już przez Centra Powiadamiania Ratunkowego w poszczególnych województwach w całej Polsce. Dolny Śląsk ujęto w harmonogramie MSWiA jako ostatnie, z uwagi na zakończoną na początku listopada bieżącego roku inwestycję Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, gdzie zlokalizowane jest Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przeniesione wraz z całą infrastrukturą z dotychczasowej lokalizacji.

Według nowych porządków, zgłoszenie, obsługiwane w CPR, zostanie przyjęte przez operatora numerów alarmowych, wprowadzone do systemu teleinformatycznego i przekazane do dyżurnego Policji. W zależności od charakteru zagrożenia lub zdarzenia, zgłoszenie będzie przekazywane również do innych służb. Obsługa numeru alarmowego 997 w Centrum Powiadamiania Ratunkowego ma umożliwić także automatyczne przekierowanie połączenia do innego CPR, np. w przypadku zajętości wszystkich operatorów. Tam zgłoszenie zostanie przyjęte i niezwłocznie przekazane do właściwej miejscowo jednostki Policji. Takie działanie wpłynąć ma na szybkość podjęcia interwencji przez służby. Rozwiązanie tego rodzaju sprawdza się już kilka lat w przypadku numeru 112 – czas oczekiwania na połączenie wynosi średnio 10-12 sekund. Tak samo ma być z numerem 997. Będzie on bowiem funkcjonował w oparciu o nowoczesną infrastrukturę teletechniczną, w ramach której działa numer 112.

Przejęcie obsługi numeru 997 przez wrocławskie CPR ma spowodować skrócenie czasu oczekiwania na połączenie z numerem alarmowym do kilkunastu sekund. Jak podaje Dolnośląski Urząd Wojewódzki, obecnie na podjęcie połączenia kierowanego na numer alarmowy 997 trzeba czekać nawet do kilkudziesięciu sekund, a nawet minut w przypadku wielkich miast. Spowodowane jest to dużą liczbą zgłoszeń, wśród których znajdują się również te niezasadne, w czasie których osoby potrzebujące pomocy oczekują na linii.

Obecnie Centrum Powiadamiania Ratunkowego obsługuje miesięcznie około 100 tysięcy zgłoszeń. Na chwilę obecną w CPR we Wrocławiu przez całą dobę dyżur pełni około 12 – 14 osób.

Proces przejmowania obsługi numeru 997 przez wrocławski CPR zakończy się 12 grudnia 2018 roku przejęciem numeru alarmowego od Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, Miliczu i Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: wikipedia commons/Dawid Skalec