ul. Kazimierza Wielkiego 27
50-077 Wrocław

   Tel. 71 344 66 55
   Fax 71 344 66 66

   NIP: 899-010-51-90

Strona internetowa: http://www.afo.pl

 

 

 

 

 

 

WSPIERAMY ROZWÓJ NASZYCH KLIENTÓW

 

Tej misji podporządkowana jest praca ponad 30 wysoko wykwalifikowanych pracowników Kancelarii doradztwa podatkowego A.F.O., przygotowanych do świadczenia usług naszym Klientom w sytuacji ciągłych zmian w ustawodawstwie. A.F.O. działając na rynkuod 1992r obsługuje obecnie ponad 250 Klientów.

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego oraz usługi z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz obsługi ZUS, kadr i płac. Specjalizacją naszej działalności jest obsługa spółek z udziałem kapitału zagranicznego.

Z myślą o stałym zapewnieniu jak najwyższej jakości usług, wdrożyliśmy w roku 2004
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

 

Certyfikat

 

Naszymi klientami są: międzynarodowe koncerny, spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki cywilne, właściciele firm jednoosobowych i klienci w sprawach postępowań podatkowych.

Zabezpieczeniem prowadzonej przez nas działalności są:

  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czynności doradztwa podatkowego do kwoty 120.000 euro.
  • Przechowywanie wszelkich pism, w tym opinii.
  • Bezterminowe zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w procesie doradztwa (tajemnica zawodowa).
Struktura organizacyjna Kancelarii A.F.O. podporządkowana jest zapewnieniu bezpośredniej i kompleksowej obsługi naszych klientów. Służy temu również sprawdzona, wieloletnia współpraca ze specjalistami z innych dziedzin:
  • adwokaci
  • notariusze
  • biegli rewidenci
  • rzeczoznawcy majątkowi
  • tłumacze przysięgli
  • niezależni doradcy podatkowi
[GMP-Map]