Akcja miejska Wrocławskiego Teatru Współczesnego „Teatr Meta-Codzienny Helmuta Kajzara” przygotowany przez Tomasza Cymermana trwała tylko dwie godziny w najgorszym upale, ale udała się nadzwyczajnie. W 13 punktach miasta wystąpiło w niej ponad 40 osób. Dziękujemy wszystkim aktorom i statystom. Zachęcamy do obejrzenia fotografii Elżbiety Kozak.

 

MANIFEST TEATRU META-CODZIENNEGO

Teatr meta-codzienności odwołuje i unieważnia wszystkie trzy reguły
dramatu klasycznego, jedność czasu, miejsca i akcji. Wszystkie jedno-
cześnie. W teatrze meta-codzienności „teatr” odzyskuje swój rytualny
sens, odzyskuje godność
i urodę
i ostateczność
i zwykłość
i prostot – Gotowania mleka –
Zamykania i Otwierania drzwi –
Ubierania i Rozbierania –
Patrzenia przez okno.
Od tej pory „teatr” staje się miejscem pośrednim –
takim jak schody jak korytarz, jak
Ziemia. Jest zwykły,
nawet w nieprawdopodobieństwie.
Odzyskuje czas teraźniejszy,
przeszły i przyszły.
Odwołując reguły i uwalniając wyobraźnię od ich przemocy
zmienia je w instrumenty
wyobraźni. Teatr meta-codzienności
jest teatrem powszechnym i jednostkowym.
Poprzez to co jedyne
umożliwia kontakt
suwerennych jednostek.

(Helmut Kajzar, 1977)