Podsumowano akcję „Październik miesiącem ważenia tornistrów”. Według raportu ponad 17% uczniów szkół podstawowych dźwiga na swoich plecach za dużo kilogramów.

Przez cały październik pracownicy sanepidu oraz kuratorium ważyli plecaki dzieci uczęszczających do dolnośląskich szkół podstawowych. Badaniem objęte zostały 53 szkoły podstawowe na terenie województwa dolnośląskiego, w tym 27 szkół miejskich oraz 26 szkół wiejskich. Z uzyskanych danych wynika, że 82,8% uczniów badanych szkół nosi tornistry o ciężarze stanowiącym do 15% masy ich ciała. Przekroczenie ciężaru tornistrów powyżej 15% masy ciała stwierdzono u 17,2% uczniów.

Tornister wraz z zawartością nie powinien ważyć więcej niż 10-15% wagi dziecka. Czyli przykładowo dziecko, ważące 30 kg powinno nosić na swoich plecach tornister, którego ciężar nie przekracza 4,5 kg.

– Z raportu wynika, że 17% dzieci ma plecaki zbyt duże, zbyt ciężkie, niewłaściwe. Wobec powyższego, co należy zrobić żeby te plecaki miały odpowiednie wymiary i odpowiednią masę? Przede wszystkim kierujemy apel do rodziców, żeby wieczorem albo rano zaglądali do tych plecaków. Niekoniecznie musi się w nich znaleźć litrowa butelka z wodą czy ogromne gumki do mazania, bo taką ostatnio widziałem. Żeby uprzątnęli stare śniadanie, sprawdzili, czy koniecznie muszą być wszystkie książki na dany tydzień. No bo skoro 83 procent ma plecaki o właściwej masie to być może za pomocą niewielkich korekt uda się doprowadzić do tego, że w przyszłym roku z panem kuratorem oznajmimy, że 100 procent dzieci ma właściwe plecaki – mówił Jacek Klakočar, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu. – Ta odpowiedzialność za odpowiednią wagę plecaków oczywiście się rozkłada. W momencie, kiedy okaże się, że też tych książek jest za dużo, że ten program jest niewłaściwy, to można interweniować zarówno poprzez kuratora i szkołę, jak i poprzez sanepid w tym zakresie, w którym my mamy tutaj pewien nadzór. Te plecaki, i nie tylko plecaki, w szkołach to jest również i dla nas pewien problem, pewne wyzwanie, aczkolwiek rola rodzica w tym momencie naprawdę jest duża.

Ogółem przebadano 13 531 uczniów. W miastach w klasach I-III za ciężkie plecaki nosi aż 1/5 dzieci w tej kategorii wiekowej, a w klasach IV-VIII – 18%.
W szkołach podstawowych wiejskich zaledwie 11% dzieci ma za dużo kilogramów na plecach, a w klasach IV-VIII odsetek ten wynosi 18,6%.
W sumie za ciężkie tornistry nosi 17,2% wszystkich objętych badaniem uczniów.

 – Wynik ten jest na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach. Zamierzamy konsekwentnie kontynuować te badania, aby ostatecznie wszystkie plecaki były właściwej wagi – dodaje Jacek Klakočar.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: pxhere.com