Prezentujemy pomysł projektu „Alei Grabiszyńskiej”, który na swoim oficjalnym profilu fejsbukowym opublikowało Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia.

Zwężenie pasów ruchu z 3 x 3,5 metra (parametrów jak mostu na AOW), aby zmieścić miejsca do parkowania, pasy rowerowe i szpalery drzew oraz przejście dla pieszych (przy ul. Kolejowej). Miejska Komisja Urbanistyczno Architektoniczna postuluje wręcz nowe skrzyżowania (Protokół z posiedzenia 4/2011, 4.04.2011: Usytuowane poza obszarem opracowania ulice Grabiszyńska i Legnicka jako ulice zbiorcze (wg Studium) powinny uzyskać w przyszłości dodatkowe skrzyżowania, do których powinny nawiązywać ulice lokalne projektowanego zespołu). Istniejąca szerokość jezdni prowokuje kierowców do łamania ograniczenia prędkości, co skutkuje wieloma tragicznymi wypadkami. Jednak najważniejszym argumentem jest złamanie Rozporządzenia: § 61. Liczba pasów ruchu na wprost na odpowiadającym sobie wlocie i wylocie skrzyżowania powinna być taka sama, jak na odcinku drogi przed skrzyżowaniem.(http://www.arslege.pl/liczba-pasow-ruchu-na-wprost-na-odpowiadajacym-sobie-wlocie-i-wylocie-skrzyzowania/k360/a37754/) A zarówno ulice Sądowa (gdzie w tym roku wydzielone ma zostać torowisko, zmniejszając ilość pasów ruchu), jak Piłsudskiego nie mają 3 wylotów w kierunku Grabiszyńskiej. Zaś po drugiej stronie, za Kolejową, również są tylko 2 pasy w każdą stronę. Postulowane przez nas dostosowanie ulicy do parametrów 2×2,75m w każdą stronę pozwoli na wydzielenie miejsc parkingowych, utworzenie pasów rowerowych oraz skrzyżowania z ulicą Kolejową wraz z naziemnym przejściem dla pieszych (istniejąca kładka nie umożliwia korzystania przez osoby na wózku inwalidzkim). Zasadzenie szpalerów platanów na trawniku wzdłuż ulicy. W dalszym etapie przystanek w kierunku Oporowa (dla A+T) za skrzyżowaniem, likwidacja zatoki autobusowej.”

Źródło | TUMW