Agencja Mienia Wojskowego, która od prawie czterech lat chce sprzedać Kępę Mieszczańską kolejny raz wystawia na sprzedaż jej grunty. Teraz na sprzedaż są wystawione 22 działki o wartości ok. 170 milionów złotych. 

Według przedstawicieli Agencji Mienia Wojskowego jednym z powodów braku zainteresowania inwestorów był brak uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie projekt zagospodarowania północnej części Kępy jest dostępny do publicznego wglądu – można go oglądać do 2 października.

wizualizacja / Agencja Mienia Wojskowego

Możliwe formy zagospodarowania terenu to m.in. budynki biurowe, nauka i szkolnictwo, obsługa ruchu turystycznego, budynki mieszkaniowe wielorodzinne, handel, gastronomia czy rozrywka. W grę wchodzi prowadzenie działalności związanej z opięką zdrowotną, targami, produkcją oraz sportem i wypoczynkiem.

22 wystawione na sprzedaż działki mają różną powierzchnię. Najmniejsze grunty to ok. 2 tys metrów kwadratowych, a największe to prawie 1,5 ha. Pierwszy z przetargów, na 16 działek odbędzie się 28 września, a kolejne mają trafić pod młotek 1 października.