Koncepcja przestawiania zegarków i zmiana czasu na letni czy zimowy nie każdemu  Europejczykowi przypada do gustu. Głosy niezadowolenia usłyszała Komisja Europejska i przygotowała ankietę. Jeszcze do 16 sierpnia można wyrazić własne zdanie na temat konieczności zmiany czasu w państwach członkowskich. 

Zmiana czasu w Europie jest regulowana przez dyrektywę unijną z 2001 roku. Rozpoczęte konsultacje są odpowiedzią na rezolucję Parlamentu Europejskiego, w której PE zwrócił się do Komisji o przeprowadzenie wnikliwej oceny dyrektywy z początku XXI wieku oraz, w razie konieczności, do przedłożenia wniosku dotyczącego jej przeglądu.

Obecnie wskazówki zegara przestawiamy dwa razy do roku: w ostatnią niedzielę października (zmiana czasu na zimowy) i ostatnią niedzielę marca (zmiana czasu na letni). Podczas zmiany czasu z letniego na zimowy cofamy zegary o godzinę: z godziny 3.00 na godzinę 2.00. Przy zmianie na czas letni – przesuwamy wskazówki o godzinę do przodu.

Wiele uzgodnień dotyczących czasu letniego w państwach UE sięga czasów pierwszej i drugiej wojny światowej lub kryzysu naftowego lat 70. Głównym celem tych ustaleń była oszczędność energii. Do tego doszły jednak też inne motywy, takie jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, więcej możliwości spędzania wolnego przy świetle dziennym wieczorami lub dostosowanie praktyk krajowych do tych stosowanych przez sąsiadów lub głównych partnerów handlowych. Jednak ostatnio coraz częściej można usłyszeć głosy sprzeciwu. Wielu Europejczyków (w tym również Polaków) uważa, że taka czynność jest zupełnie niepotrzebna.

–  Komisja regularnie otrzymuje od obywateli informacje zwrotne w kwestii czasu letniego. Często odnoszą się one do tego, co postrzega się jako negatywne skutki dla zdrowia w związku ze skróceniem czasu snu i do innych rodzajów negatywnych konsekwencji. Niektórzy uważają jednak, że obecny system należy utrzymać, gdyż ich zdaniem jego efekty są pozytywne. – można przeczytać na stronie internetowej, na której zamieszczone są szczegóły konsultacji.

Komisja Europejska postanowiła jednak przyjrzeć się sprawie i stworzyła ankietę.

– W odpowiedzi na wnioski obywateli, Parlamentu Europejskiego i niektórych państw członkowskich UE Komisja postanowiła zbadać funkcjonowanie obowiązujących obecnie ustaleń, dotyczących czasu letniego i ocenić, czy należy je zmienić. W tym kontekście Komisja chciałaby poznać opinie europejskich obywateli, zainteresowanych stron i państw członkowskich na temat obecnych ustaleń dotyczących czasu letniego w UE oraz wszelkich potencjalnych zmian w tych ustaleniach. czytamy.

Kwestionariusz online jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE (poza irlandzkim). Do 16 sierpnia jest czas na jego wypełnienie.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: pixabay.com