Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie „Krasnal-Złotóweczka”, realizowanym w ramach miejskiego Programu „Edukacja przedsiębiorczości” dla uczniów klas 0-I.

Zgodnie z przekonaniem wielu pedagogów, kluczem do przyszłego sukcesu dziecka jest wykształcenie w nim postawy przedsiębiorczości, na którą składają się pomysłowość, samodzielność, wytrwałość, ciekawość świata, umiejętność dobrej organizacji czasu oraz zdolność współdziałania. Projekt „Krasnal Złotóweczka”, skierowany do klas 0-I wrocławskich szkół, powstał w reakcji na rozpoznanie luk w edukacji przedsiębiorczości; ma na celu przede wszystkim nauczenie dzieci gospodarności, kontrolowania wydatków, przemyślanych zakupów i szanowania swojego czasu. Projekt „Krasnal Złotóweczka” realizowany jest w ramach miejskiego Programu „Edukacja przedsiębiorczości”.
W realizacji tych celów posługujemy się metodą teatralną – głównym elementem zajęć, które proponujemy dzieciom, jest mini-spektakl, którego bohaterami są Krasnal Złotóweczka (rozważny, skrupulatny, opanowany i pracowity, zawsze planujący swoje działania, mądry w decyzjach i pełen twórczych pomysłów) oraz Zając (impulsywny i nierozważny, szybko podejmujący decyzję, nie zważający na żadne przestrogi). Treści przekazywane w trakcie spektaklu utrwalane są dzięki warsztatom teatralno-plastycznym, realizowanym przez profesjonalnych instruktorów z doświadczeniem pedagogicznym. Podczas warsztatów dzieci będą robić pacynki inspirowane treścią spektaklu, odgrywać proste scenki związane z nauką przedsiębiorczości.
Bezpłatne zajęcia będą realizowane w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka (ul. Kuźnicza 29a). Na zajęcia składa się 15-20-minutowy spektakl oraz godzinne warsztaty teatralno-plastyczne. O przyjęciu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają placówki biorące udział w programie „Od inspiracji do kreacji”). Jedna placówka może zgłosić do udziału w projekcie maksymalnie2 klasy.

krasnal-zlotoweczka

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 września. Szkoły zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą mailową. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. W projekcie mogą wziąć udział klasy, które nie uczestniczyły w poprzedniej edycji projektu (wrzesień-grudzień 2013).

Zajęcia będą realizowane w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twóczości Dziecka w okresie 29.09-15.12.2014 (terminy do rezerwacji: 29-30 września, 13 października, 21 października, 28 października, 4 listopada, 17-18 listopada, 25 listopada, 1-2 grudnia, 9 grudnia, 15 grudnia, w w godz. 8.30-9.45 lub 10.15-11.45). Rezerwacja terminów w biurze WCTD po przesłaniu zgłoszenia.

Autor | Karolina Augustyniak