Na LVII Sesji Rady Miejskiej we Wrocławiu doszło do zaciętej dyskusji. Sprawa dotyczyła głosowania nad projektem uchwały dotyczącym uchylenia Szkole Podstawowej nr 18 imienia jej patrona. Wnioskujący pragnęli, aby placówka nie była reprezentowana postacią… Boleslawa Drobnera. 

Bolesław Drobner był działaczem socjalistycznym oraz pierwszym powojennym prezydentem Wrocławia. Współorganizował polską administrację na tym terenie zaraz po wojnie. Opowiadał się za przekształceniem Wrocławia w miasto wydzielone oparte na systemie gospodarczym eliminującym obieg pieniędzy (tzw. republika drobnerowska).

Szkoła Podstawowa nr 18 znajdująca się na ul. Poznańskiej 26 uznała, że najwyższy czas na zmianę patrona. Już 1,5 roku temu rozpoczęła starania, których pierwszym celem miało być usunięcie obecnego imienia z nazwy placówki. Następnie szkoła zadecyduje, kto zostanie jej nowym patronem.

Zmiana ta nie wynika z przepisów ustawy dekomunizacyjnej. Projekt uchwały znalazł się tutaj za sprawą rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, który wyraził taką wolę – podkreślał Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji we Wrocławiu. 

W czasie głosowania rozgorzała dyskusja. Radni nie mogli dojść do porozumienia. Piotr Uhle z Klubu Radnych .Nowoczesna nie zgodził się z założeniami uchwały. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że społeczności, które zapominają o swojej historii i przełomowych postaciach, zatracają własną tożsamość. Wypowiedź radnego szybko skontrował Robert Pieńkowski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Powtórzył on za dyrektorem Jarosławem Delewskim, że jest to inicjatywa środowiska szkolnego i w świetle panujących przepisów placówka powinna mieć możliwość takiej zmiany, zwłaszcza, jeśli patron nie jest kojarzony przez uczniów jednoznacznie pozytywnie.

Do dyskusji włączył się również sam Przewodniczący Rady Miejskiej, dr Jacek Ossowski:

– Bolesław Drobner został patronem szkoły tylko dlatego, że był pierwszym prezydentem Wrocławia. Pragnę także dodać, że pierwsze uzasadnienie do tej uchwały było jednak oparte o ustawę dekomunizacyjną, a przypominam, że ulicę Drobnera tej ustawie nie podlegała. Wobec tego zmieniono uzasadnienie na odnalezienie osoby, która swoją postawą i osiągnięciami będzie lepiej spełniać rolę patrona Szkoły Podstawowej numer 18 – sprostował Ossowski, po czym dodał. – Gdybyśmy mieli drobiazgowo przyjrzeć się każdemu z powołanych patronów, to na pewno znajdziemy fragmenty mniej przychylne w ich życiorysie.

W odpowiedzi na słowa Przewodniczącego, Piotr Maryński z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości odrzekł, że w tym przypadku mamy do czynienia z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem sądu II Rzeczypospolitej za działalność antypaństwową.

– Biorąc pod uwagę ciemną przeszłość Bolesława Drobnera być może powinniśmy wziąć pod uwagę zdanie wnioskodawców, którzy zapewne poświęcili nieco czasu na przestudiowanie jego życiorysu – zakończył swoją wypowiedź radny Prawa i Sprawiedliwości.

Do dyskusji włączył się Sebastian Lorenc z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, dodając, ze częściowo przychyla się do uwag Przewodniczącego i Piotra Uhle, ale nie może sobie pozwolić na głosowanie przeciw woli obywateli. Co za tym idzie, radny Platformy Obywatelskiej wstrzymał się od głosu.

Jako ostatni przemówił Dominik Kłosowski, niezrzeszony radny z Sojuszu Lewicy Demokratycznej:

– Pragnąłbym na koniec odwołać się do słów pana Roberta Pieńkowskiego, który zaznaczył oddolność tej inicjatywy. Chciałbym zapytać pana, czy jeśli będzie podobna inicjatywa względem usunięcia imienia z bulwaru Marii i Lecha Kaczyńskich, to również poprzecie taką uchwałę? Jesteście hipokrytami, działającymi tak, jak pan Prezes nakazał.

Emocje sięgały zenitu, gdy Prezydium zdecydowało się na głosowanie, celem zakończenia sporu. Wynik pozwolił na przyjęcie uchwały. Za zagłosowało 24 radnych, 6 się wstrzymało, a 6 zagłosowało przeciw. 

 


Autor: Wojciech Kosek
Zdjęcie: Paweł Palacz (fotopolska.eu)