„Władczynie życia”. W ten sposób można tłumaczyć nazwę grupy kobiet, które dzięki muzyce odcięły się od bolesnej przeszłości i rozpoczęły nowe życie. Ich twórczość pomaga im odzyskać poczucie własnej wartości i utraconą godność. Na wrocławskim Brave Festival wystąpią po raz drugi. Ich pierwsza wizyta na tym festiwalu miała miejsce w 2012 roku.

Meninas de Sinhá to kobiecy krąg, zainicjowany pod koniec lat 80. w mieście Belo Horizonte przez Valdete Cordeiro. Valdete to aktywistka społeczna, która pracuje z mieszkańcami biednej dzielnicy Alto Vera Cruz. Obserwując otaczających ją ludzi, zdała sobie sprawę z tego, jak wiele starszych, ciemnoskórych kobiet, zazwyczaj byłych służących czy pracownic fizycznych, latami boryka się z depresją. W tych rejonach miasta choroba ta przybiera rozmiary epidemii. Wiek, kolor skóry, płeć czy niski status społeczny. Czynniki te wpływają na to, że starsze kobiety czują się wykluczone ze społeczeństwa i często zostają także opuszczone przez swoje rodziny. Czują się tym samym nie tylko samotne i bezużyteczne, ale również niewidzialne. Sposobem na poprawę tego stanu rzeczy stały się cotygodniowe spotkania. Kobiety połączyły rozmowy o podobnych problemach, a wkrótce także wspólny taniec i śpiewanie starych pieśni zwanych cantigas de roda. Ich głównym środkiem artystycznego wyrazu stała się muzyka. Pozwalała ona wyrzucić dręczący smutek, zamienić go w energię i siłę, obudzić chęć do życia, a nawet rozpocząć je od nowa.

W życiu społecznym Brazylii brak dziś miejsca na starość i ułomność. Meninas de Sinhá za pomocą muzyki nie tylko walczą o zaznaczenie swojej obecności, ale również pokazują, jak wielką wartość dla pozostałych członków wspólnoty mogą mieć mądrość i doświadczenie starszych ludzi.
Brazylijki za pomocą pieśni opowiadają własne historie. Życie jako robotnica, śmierć bliskich, choroby, uzależnienia, przemoc. Wszystkie te problemy mogły odejść w niepamięć. Grupa Meninas de Sinhá stała się ich schronieniem, a wspólnota śpiewu i doświadczeń – terapią. Kobiety stały się władczyniami swojego życia.
Obecnie pomagają też innym. Odwiedzają nie tylko artystyczne festiwale, lecz także szkoły, więzienia, szpitale. Dzielą się tam własnymi przeżyciami i udowadniają, że można odmienić własny los.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch