Pierwszy tego typu ośrodek rozpoczął swoją działalność 23 kwietnia we Wrocławiu. Centrum Mediacji Sportowej ma pomóc sportowcom, trenerom, klubom i innym osobom ze środowiska sportowego w dochodzeniu do porozumienia. Instytucja działa przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich.

Mediacja to alternatywa dla postępowania sądowego. Jest polubownym rozwiązaniem sporów, również sportowych, które gwarantuje bezstronność mediatora. Udział w mediacji jest dobrowolny, ale pozwala zachować poufność sprawy. Co ważne, obie strony mają wpływ na treść zawartego porozumienia.

Centrum Mediacji Sportowej we Wrocławiu powstało, aby pomagać sportowcom, trenerom i całemu środowisku w dochodzeniu do porozumienia. Wniosek o mediację może być złożony niemal w każdej sprawie, np. praw do wizerunku, konfliktów między klubami czy kontraktów z zawodnikami. Jedynym wyjątkami są sytuacje dotyczące stosowania dopingu i spraw dyscyplinarnych.
Funkcję dyrektora instytucji pełni Grażyna Górka, mediator z wieloletnim doświadczeniem. Pani Grażyna Górska pełni bardzo dużo funkcji związanych z mediacją, np. wpisana jest na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu i Sieradzu, należy do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, współpracuje z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Zachodnią Izbą Gospodarczą we Wrocławiu.

Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich mieści się przy Stadionie Wrocław, w budynku Wschód na III piętrze. Więcej informacji o CMS na stronie http://centrummediacjisportowej.pl/.


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcie: fixabay.com