Ośrodek Integracyjny CES na Brochowie i plan bezpłatnych zajęć dla mieszkańców.