Normalnie Ihor? Czy normalnie Igor? Niezależnie od zapisu i wymowy – nie stąd. Nowy. Inny. Jak długo będzie to słyszał? Potrzebuje tylko chwili spokoju, aby się odnaleźć. Ciszy i zrozumienia.

Ihor/Igor nie jest podekscytowany pierwszym dniem w polskiej szkole. Snuje tysiące mrocznych scenariuszy, boi się braku akceptacji. Dlaczego? Przecież to co najgorsze, już teoretycznie za nim. Skąd w nim tyle obaw? Czyżby nie słyszał o polskiej gościnności?

Losy głównego bohatera inspirowane są historiami żyjących we Wrocławiu przedstawicieli mniejszości ukraińskiej. Polska gościnność lub jej brak, otwartość/niedostępność, chęć spotkania z inną kulturą czy też wrogie do niej nastawienie pojawiały się w nich w różnym stopniu. Postawy te zostały pokazane z perspektywy szkolnej klasy – grupy młodzieży, stanowiącej  przekrój współczesnego społeczeństwa.

Projekt „Gość-Inność”. Spektakl „Cicho/Tuxo” jest częścią projektu realizowanego przez fundację „Teatr Układ Formalny” w koprodukcji z Wrocławskim Teatrem Współczesnym. Działania projektowe skierowane są do młodzieży między 12 a 18 rokiem życia. Każdemu pokazowi towarzyszyć będą warsztaty pogłębiające tematykę spektaklu o kwestię grupowych mechanizmów reakcji na szeroko rozumianą inność. Samo przedstawienie przystosowane jest do prezentacji na terenie szkół w całej Polsce – tzw. teatr w klasie. Jest to przede wszystkim ukłon w stronę uczniów, którzy ze względu na odległość od dużych aglomeracji, mają utrudniony dostęp do kultury.


Magdalena Drab  CICHO / ТИХО

Koprodukcja: Teatr Układ Formalny i Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego

występują: Jerzy Górski, Paulina Mikuśkiewicz, Adam Michał Pietrzak, Maciej Rabski, Maciej Tomaszewski, Olga Żmuda

reżyseria: Katarzyna Dudzic-Grabińska
scenografia: Agnieszka Aleksiejczuk
muzyka: Tymoteusz Witczak
konsultacja merytoryczna: dr Kamila Kamińska-Sztark
koncepcja i kierownictwo projektu: Przemysław Furdak
działania edukacyjne: Przemysław Furdak, Sylwia Olesińska
realizacja nagrań: Krzysztof Grębski
realizacja światła: Jacek Mieczkowski
realizacja dźwięku: Jordan Korcyl
inspicjentka: Elżbieta Kozak
w nagraniach głosu użyczyła Ewelina Paszke-Lowitzsch

prapremiera: 28 października 2019 roku / Scena na Strychu


Zdjęcie: Filip Wierzbicki