Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę o zamiarze odwołania Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Według Zarządu Województwa, Cezary Morawski powinien zostać odwołany ze swojego stanowiska. Uchwała o zamiarze odwołania dyrektora Teatru Polskiego została podjęta jednogłośnie. Do podjęcia przez Zarząd takiej decyzji przyczyniły się długi Teatru Polskiego, wynoszące ponad milion złotych, wynajęcie przez Morawskiego mieszkania bez zgody marszałka województwa oraz nieskuteczne i pozbawione podstaw prawnych zwolnienia aktorów.
Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła dyrektorowi Teatru Polskiego, Cezaremu Morawskiemu, nielegalne zawieranie umowy na wykonywanie przez siebie zadań o charakterze artystycznym – reżysera, aktora i scenografa. W ten sposób z naruszeniem prawa w Teatrze Polskim miało zostać wydane ponad 186 tysięcy złotych. Inne nieprawidłowości, stwierdzone przez NIK, polegały na nielegalnym wydatkowaniu środków na wynajem mieszkania dla dyrektora. W oświadczeniu, wydanym 10 października, Teatr Polski przeczy doniesieniom, dotyczącym Morawskiego i nazywa je „krzywdzącymi”.

„Nie jest prawdą, jakoby NIK w raporcie stwierdził złamanie prawa przez dyrektora Cezarego Morawskiego. W okresie kontrolowanym, to jest trzech lat działalności Teatru, zostały stwierdzone uchybienia formalne, co do których został wdrożony program naprawczy, o którym NIK i organizator zostali poinformowani. Odnośnie kondycji finansowej Teatru, obecny brak płynności finansowej wynika w głównej mierze z niedoszacowania dotacji przyznawanej przez organizatora. Ten stan rzeczy trwa od kilku lat i nie jest on skutkiem działalności dyrektora Morawskiego” – czytamy w oświadczeniu Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Przyjęcie takiej uchwały przez Zarząd oznacza rozpoczęcie ścieżki prawnej, w której o odwołaniu dyrektora Teatru poinformowany zostanie Minister Kultury, związki zawodowe oraz stowarzyszenia twórcze. Następnym krokiem będzie decyzja Zarządu Województwa o odwołaniu Dyrektora i wyborze następcy.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat. prasowe