Kolejny przetarg na linię tramwajową na Popowice został unieważniony. Oczekiwania finansowe potencjalnych wykonawców przewyższały budżet Wrocławia na ten cel. Do przyjęcia najniższej oferty przetargowej obecnie brakuje miastu ponad 120 milionów złotych.

Wrocławskie Inwestycje unieważniły we wtorek postępowanie dotyczące budowy trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej, Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław-Popowice wraz z zaprojektowaniem przystanku kolejowego Wrocław-Szczepin. Powodem unieważnienia jest niedostateczna liczba funduszy, jakie posiada miasto na tą inwestycję. Oferta z najniższą ceną przewyższa bowiem kwotę, którą planowano przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.
Ostatni przetarg wygrała firma Budimex Budownictwo sp. z o.o., która złożyła najtańszą ofertę, wynoszącą  301 618 644,46 zł. Tymczasem kwota, jaką miasto chce przeznaczyć na inwestycję 177 914 689,95 zł brutto. Miastu brakuje tym samym ponad 120 milionów złotych.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na budowę tej trasy w połowie listopada ubiegłego roku. Wrocław szacował wtedy wartość robót budowlanych na około 130 mln zł i zapowiedział starania o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na trasie tramwaju na Popowice powstać miało dziewięć przystanków, w tym dwa węzły przesiadkowe – przystanek na Domowskiego, Długiej, węzeł przesiadkowy na Poznańskiej, przystanek Politechnika, węzeł przesiadkowy przy stacji kolejowej Popowice, przystanek na Popowicach, na Białowieskiej, Rysiej i Wejherowskiej.
W kwietniu bieżącego roku miasto rozpisało kolejny przetarg na inwestycję. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów formalnych, które wystąpiły w trzech „najtańszych” ofertach.  Jednak i w tym przypadku podjęto decyzję o unieważnieniu.

Na dniach zapowiedziany będzie kolejny przetarg. Tym razem praca zostanie podzielona na dwa etapy.  Pierwszy etap obejmować będzie przebudowę wiaduktu i torowiska przy części kolejowej. Budowa reszty trasy będzie zawarta w postępowaniu na drugi etap, którego ogłoszenie planowane jest jesienią – mówi Marek Szempliński ze spółki Wrocławskie Inwestycje


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: wizualizacja inwestycji