Rodziny wielodzietne, dzieci do lat 7, seniorzy, weterani, a teraz także…uczniowie szkół podstawowych i średnich. Od 1 września 2018 roku będą mogli jeździć komunikacją miejską za darmo.

Na 53. sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe. Uczniowie i młodzież ucząca się do 21. roku życia oraz osoby represjonowane politycznie zostały upoważnione do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej. Zyskali również uczniowie szkół policealnych, którzy nie przekroczyli nie przekroczyli 24. roku życia. Otrzymali oni 50% zniżki na przejazdy.

Decyzja ma za zadanie zmniejszyć natężenie ruchu samochodowego, szczególnie w okolicach szkół.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcie: wikipedia commons