Kolejne spotkanie z cyklu „Dekonspiracja” odbędzie się na Podwórku Capitolu już we wtorek, 23 lutego. „Dekonspiracja” to cykl paneli dyskusyjnych – co dwa miesiące na Podwórku spotykają się zaproszeni przez Leszka Budrewicza fachowcy od imponderabiliów.

Lutowe spotkanie dekonspiracyjne nosi tytuł: „Teatr ubogi czy spasiony?”  Punkt wyjścia – tekst Jerzego Grotowskiego o „teatrze ubogim”.  Punkt dojścia – odpowiedź na pytanie, czym jest dziś teatr naprawdę.

Udział biorą: Mirosława Adamczak – dziennikarka telewizyjna, kierująca portalem Kultura Online, Piotr Para – aktor i reżyser, Dolnośląska Szkła Wyższa, Tomasz Wołodźko – dziennikarz, publicysta radiowy. Spotkanie moderuje Leszek Budrewicz. Muzyczne intro – Sandra Jabłońska.

Co można powiedzieć o dzisiejszym teatrze, jeśli na chwilę przestaniemy mówić o pieniądzach, na dwie chwile o skandalach? Czy mając za sobą Grotowskiego lub Kantora, używamy ich, rozwijamy ich idee, czy zamykamy w bezpiecznym muzeum? Co chcą nam powiedzieć ludzie z Living Theatre, którzy na poznańskiej Malcie, jak przed laty, zaczynają od pytania, czy teatr może zmienić świat? „Wesele Figara” jako początek rewolucji, czy choćby „Trzecia Wielka Reforma” – czy to dziś możliwe? O to chcę spytać.

Leszek Budrewicz

Podwórko Teatru Muzycznego Capitol
23 lutego, wtorek, godz. 18.10
Czas – 100 minut, wstęp wolny

 

Autor | Joanna Kiszkis