Spotkanie z kulturą dla seniorów i Dzień zdrowotny – to ósmy dzień Dni Seniora.

*

Centrum Medyczne „Dobrzyńska” seniorom

Piątek 26 września, w ramach ósmego dnia świętowania wrocławskich Dni Seniora, rozpoczął się dużą dawką tematyki zdrowotnej, którą od godziny 9 do 15 seniorom zaoferowało Centrum Medyczne „Dobrzyńska”.  Od samego ranka w siedzibie Centrum odbywały się bezpłatne badania, między innymi pomiaru glukozy, ciśnienia i słuchu. Miała miejsce również nauka samobadania piersi oraz pogadanki na temat zapobiegania schorzeń narządu ruchu, zdrowego odżywiania seniorów, a także „gimnastyki umysłu”. Przed budynkiem Centrum stał czerwony osteobus, w którym przez kilka godzin można było wykonać pomiar gęstości kości, czyli badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy, schorzenia, które dotyczy głównie osób po 60 roku życia. W ramach Dni Seniora w Centrum Medycznym „Dobrzyńska” odbyły się również bezpłatne porady i wykłady, między innymi alergologiczne i urologiczne. Seniorzy, oczekujący na poszczególne badania, nie kryli swego zadowolenia z organizacji tego typu wydarzenia specjalnie dla nich. Na ich pozytywne wypowiedzi w tym temacie z pewnością wpłynęło dostosowanie godzin badań przez organizatorów w dogodnym czasie, nie kolidującym z badaniami z pozostałymi klientami  Centrum.

Dzień Seniora na Dobrzyńskiej generalnie upłynął pod znakiem wielu działań prozdrowotnych, ofert, porad i badań, z których skorzystało całkiem sporo grono osób starszych. Wrocławskie Centrum Seniora dziękuje Centrum Medycznemu „Dobrzyńska” za przygotowanie oferty dostosowanej do seniorów,  z myślą o nich i  ich potrzebach zdrowotnych.

Autor | Joanna Ryłko

*

Spotkanie z kulturą dla seniorów

Bez kultury nie da się żyć, otacza nas wszędzie, wszyscy ją kreujemy na swój sposób. Podczas wrocławskich Dni Seniora również jest obecna. Powszechnie istnieją jej lepsze i gorsze wytwory. Z tymi właściwymi, przystępnymi i dedykowanymi seniorom mieli okazję zapoznać się uczestnicy Forum Liderów Organizacji Senioralnych, które odbyło się w piątek 26 września w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.  Organizatorem forum „Kultura dla Seniora” było Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, które do udziału w konferencji zaprosiło gości prezentujących aktualne programy i inicjatywy mające na celu aktywizację i zwiększenie uczestnictwa seniorów w kulturze. Na samym początku spotkania, podczas rejestracji, uczestnicy forum otrzymali pakiety startowe, czyli torby pełne materiałów promocyjno-informacyjnych z ofertą miejskich instytucji kulturalnych. Była to bardzo miła niespodzianka ze strony organizatora, którego reprezentowali  i wspólnie forum prowadzili Agata Pawlińska i Kuba Zasada.

Słowo wstępne  należało do Dariusza Szrejdera – Rzecznika ds. Rodziny, który w swej wypowiedzi podkreślił aktywną działalność  i korzystanie  przez seniorów z kultury, o czym świadczą między innymi kilkutygodniowe obchody wrocławskich Dni Seniora i liczba ich uczestników. Mówiąc o tym ostatnim powołał się na dzień Inauguracji Dni Seniora na wrocławskim Rynku i bicie Kapeluszowego Rekordu Guinnessa, w którym brało udział około 1300 seniorów. Podkreślił również wagę   dialogu międzypokoleniowego, do którego, zarówno młodzi jak i starsi, powinni dążyć. Następnie głos zabrała doktor Walentyna Wnuk – Doradca UM Wrocławia ds. Seniorów, prezentując swe spostrzeżenia na temat uczestnictwa seniorów w kulturze. Wspomniała między innymi o konsumpcji dóbr kultury przez seniorów, współtworzeniu kultury przez nich, twórczości jako najwyższej formie uczestnictwa w kulturze oraz formach działań kulturalnych prowadzonych dla seniorów. Doceniła także działaczy w klubach seniora i uniwersytetach trzeciego wieku, którzy stanowią pewnego rodzaju mecenasów kultury. Zwróciła również uwagę na pewne determinanty, które muszą istnieć, aby przekaz kulturalny dotarł, zainteresował i skłonił seniorów do korzystania z kultury. Na koniec dodała, że kultura uskrzydla każdego człowieka, ale szczególnie ważne jest to w przypadku osób starszych. Zdaniem Walentyny Wnuk, dzięki uczestnictwu w kulturze, także miasta, każdy ma wpływ na kreowanie Wrocławia w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury. Kontynuację poglądów doktor Wnuk poczynił kolejny prelegent, Dominik Golema z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który również docenił działalność osób starszych w organizacjach senioralnych, nazywając ich elitą kulturalną w dobrym tego słowa znaczeniu. Zwrócił także uwagę, iż pielęgnacja starości związana jest z dbałością o tożsamość narodową i kulturalną. Docenił również to, co miało miejsce między innymi podczas Marszu kapeluszy, czyli „odwagę dawania świadectwa prawdzie” przez seniorów, przyznawanie się do swego wieku i czerpanie korzyści z wszystkiego, co najlepsze i cenne w starości, a także korzystanie z dobrodziejstw kultury, które są dedykowane seniorom.

O konkretnych ofertach i projektach skierowanych dla seniorów traktowała kolejna część forum.  Igor Chilimończyk z Wydziału Kultury przybliżył uczestnikom projekt Kod Kultury Miasta. Przedstawił zasady działania karty, honorowanej w miejskich instytucjach kulturalnych współpracujących z Wydziałem Kultury. Dzięki uczestnictwu w wydarzeniach kulturalnych i korzystaniu z Kodu Kultury Miasta otrzymuje się punkty, które można wymienić na nagrody. Prelekcja ta wywołała wśród uczestników forum żywe zainteresowanie, zarówno po stronie użytkowników karty, jak i osób, które dopiero dowiedziały się o projekcie. Padały konkretne propozycje zmian i udogodnień korzystania z projektu. Przedstawiciel Wydziału Kultury obiecywał wziąć pod uwagę wszystkie pomysły i rozwiązania. Następnie ofertę kulturalną, ukierunkowaną na seniorów, przybliżyła Tatiana Drzycimska z Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Oprócz bieżącego repertuaru przedstawiła międzypokoleniowe projekty teatru, bilet z wnukami, zniżki w niedziele,  a także wspomniała o planowanych na kolejny sezon warsztatach edukacyjno-integracyjnych dla seniorów i licealistów, dzięki którym już wkrótce  będzie okazja poznać teatr „od kuchni”. Kolejną instytucję, „otwartą na każdego człowieka, bez względu na wiek i zainteresowania”, zaprezentowała Jolanta Słowik. Mowa tu o Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej 39 filiach, które działają na obszarze całego Wrocławia. Prelegentka przedstawiła liczne propozycje prosenioralne jednostki, miedzy innymi wolny dostęp do zasobów bibliotecznych i mediów elektronicznych, ofertę książki mówionej, książki do domu, kluby e-seniora, dyskusyjne kluby książki, a także wiele warsztatów tworzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie seniorów, ich pasje i zainteresowania. Jolanta Słowik podkreśliła różnorodność i wielość tej działalności, powołując się na zaproszenie seniorów do bogatego programu działań kulturalnych, prowadzonych przez wszystkie filie, w ramach „Dni Seniora – Wrocław 2014”.   O inicjatywach kulturalnych Filharmonii Wrocławskiej opowiedziała Gabriela Kwarta z Narodowego Forum Muzyki. W swej prelekcji wspomniała o tym, że reprezentowaną przez nią instytucję tworzy jedenaście zespołów artystycznych, odpowiedzialnych za takie festiwale, jak Wratislavia Cantans, Leo Festiwal czy zbliżający się Jazztopad.  Przedstawiła rodzaje biletów ulgowych  dla seniorów i zasady działania oferty „Chór melomana”.  Kolejną prezentowaną na forum instytucją był Infopunkt  Nadodrze. Jego działalność zobrazował Adam Mikuszewski z Fundacji Dom Pokoju. Opowiedział o działalności Rady Seniorów Nadodrza i inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez seniorów w ramach funkcjonowania tej jednostki. Wśród licznych aktywności starszych mieszkańców Nadodrza wymienił między innymi kawiarenkę społeczną, specjały Nadodrza, warsztaty tworzenia ceramiki, udział w demonstracjach i organizację imprez kulturalnych. Następnie Agnieszka Kubera z Kina Nowe Horyzonty przedstawiła ofertę kina skierowaną dla seniorów, zniżkowe bilety w wybrane dni tygodnia, konkursy różnego typu oraz cykl „Nowe Horyzonty dla Seniora”, który powraca od października po przerwie wakacyjnej.  Wspomniała również o Festiwalu Filmowym „SI SEÑOR”, który odbył się w ramach Dni Seniora i trwał przez trzy dni.

W końcowej części forum Małgorzata Jamróz – koordynatorka „Dni Seniora – Wrocław 2014”, przedstawiła krótko informacje o projekcie Wrocławskiego Centrum Seniora, Wrocławskiej Karcie Seniora. Przedstawiciele Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego zasygnalizowali inicjatywę związaną z powstaniem informatora kulturalno-rozrywkowego dla seniorów i tworzonego we współpracy z nimi. Tematyka forum spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony obecnych seniorów. Dyskusje odbywały się praktycznie podczas występu każdego prelegenta, a także podczas przerwy kawowej. Rozstrzygane były przede wszystkim przeróżne wątpliwości oraz dopowiadane kwestie mające istotne znaczenie dla osób starszych.

Wrocławskie Centrum Seniora dziękuje Wrocławskiemu Towarzystwu Gitarowemu i Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 za organizację forum, pełnego przykładów dobrych praktyk kulturalnych i wskazanie swoistego rodzaju przewodnika kulturalnego, będącego drogowskazem dla seniorów w doborze odpowiedniej oferty kulturalnej i korzystania z niej, a także jej kreowania we właściwy i  satysfakcjonujący sposób.

Autor | Joanna Ryłko

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułŚląsk Wrocław – Górnik Łęczna 2:1
Następny artykułV Tumski Cup [FOTO]
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.