LVII Sesja Rady Miejskiej już za nami. Wniosek Prezydenta Rafała Dutkiewicza zapowiada sporo inwestycji na 2019 rok.

 

W trakcie czwartkowej sesji uchwała została drobiazgowo omówiona przez Jacka Barskiego – dyrektora Departamentu Architektury i Rozwoju. Założenia społeczno-gospodarcze zawierają 169 postulatów dotyczących przyszłych inwestycji i realizacji, jakich podejmie się Wrocław w nadchodzącym roku. Postulaty te zostały podzielone na cztery strategiczne obszary:

I. Zielony Wrocław.
II. Mobilność wrocławian.
III. Rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia.
IV. Edukacja, innowacja, gospodarka, rozwój.


Zielony Wrocław

W projekcie Zielony Wrocław radni postawią na kilka priorytetów. Będzie to poprawa jakości powietrza, zmniejszanie zapotrzebowania na energię, ochrona wody i gleby, rozwój zielonej infrastruktury, zapewnienie swobodnego i równego dostępu do terenów zielonych oraz adaptacja do zmian klimatu. 

W praktyce możemy liczyć na kontynuację Programu Kawkaczyli dalsze dotowanie inwestycji polegających na likwidacji źródeł ciepła opalanych węglem i zastępowaniu ich ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, lekkim olejem opałowym, pompą ciepła lub podłączaniem do sieci ciepłowniczej. Miasto kieruje projekt do właścicieli oraz najemców lokali mieszkalnych położonych na terenie Wrocławia.

Miasto zatroszczy się także o właściwą promocję ekologii. Wokół takich wydarzeń jak: Dzień Ziemi, Dzień Wody, Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, Tydzień Zrównoważonej Mobilności zostaną zorganizowane specjalne kampanie edukacyjne.

W planach miasto przewidziało kontynuowanie prac wykonawczych w Parku Tysiąclecia, budowę parku linearnego wokół toru wyścigowego na Partynicach wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną, a także pomniejsze projekty tj. budowa kolektora deszczowego w łączniku ulicy Przyjaźni i Racławickiej oraz budowa kanalizacji deszczowej spinającej kolektor Przyjaźni-Racławicka z kanalizacją deszczową na ul. Skarbowców.


Mobilność wrocławian

Ten projekt skupia się na zapewnieniu rozwoju dla transportu niesamochodowego. Jak zaznaczył dyrektor Jacek Barski, przyszłość mobilna miasta (a w przyszłości obszaru metropolitalnego), leży w sprawnym transporcie zbiorowym, rowerowym i ruchu pieszym. Tutaj czeka nas sporo projektów i można z dużym prawdopodobieństwem zaznaczyć, że część z nich nie uda się w pełni zrealizować w następnym roku. A są to:

 • Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej, Starogroblowej, Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą.
 • Budowa zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław-Popowice .
 • Zakończenie przebudowy odcinka ul. Hubskiej (od ul. Glinianej do ul. Dyrekcyjnej).
 • Budowa wydzielonej trasy tramwajowo-autobusowej łączącej osiedle Nowy Dwór Centrum Wrocławia.
 • Uruchomienie dwóch nowych tras tramwajowych – na Ołtaszyn i na Swojczyce.
 • Dalsza wymiana taboru dla Wrocławia (brak szczegółów).
 • Budowa nowej zajezdni tramwajowej w zachodniej części miasta.
 • Budowa Alei Wielkiej Wyspy łączącej ul. Krakowską z ul. Mickiewicza. Będzie miała 3,8 km długości i po jednym pasie w każdym kierunku.
 • Budowa obwodnicy Leśnicy, budowa Alei Stabłowickiej od ul. Granicznej do ul. Kosmonautów oraz przebudowa ul. Kosmonautów wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi. Łącznie w wyniku realizacji projektu powstanie 9,2 km dróg.
 • Przebudowa ul. Buforowej (od ul. Bardzkiej do granic miasta) wraz z wiaduktem kolejowym. Budowa nowej jezdni, ścieżki rowerowej i ciągu pieszego na całej długości oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Terenową.
 • Budowa połączenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego i Wrocławskiego Parku Technologicznego (przebudowa ulic Fabrycznej, Traktatowej i Otyńskiej).
 • Budowa tzw. Promenady Krzyckiej, oparta o historyczne założenie spacerowe Hugo Richter Weg – na południu Wrocławia, wzdłuż towarowej obwodnicy kolejowej.

Rozwój partycypacji, budowa kapitału społecznego i poprawa jakości życia.

W ogólnym skrócie to wszystko, co sprzyja budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W olbrzymim stopniu takie społeczeństwo opiera się na demokracji miejskiej. Ta z kolei do swojego rozkwitu potrzebuje przestrzeni, gdzie można się spotykać i wymieniać poglądy. Program ten zakłada także wszystkich rozwój rzeczy, które zwiększają jakość życia wrocławian tj. kultury, infrastruktury, opieki społecznej i medycznej itd. Z racji dość szerokiego wachlarza działań, program ten jest najobszerniejszym w całej uchwale. Zakłada on m. in.:

 • Przebudowę mostów Pomorskich oraz Mostu Tumskiego.
 • Program Rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego i Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu.
 • Zmianę całego systemu ogrzewania przy ul. Brzeskiej, ul. S. Chudoby, ul. I. Prądzyńskiego.
 • Modernizację zespołu zabudowy przy ul. Ruskiej 46abc w celu stworzenia miejsca wydarzeń artystyczno-kulturalnych.
 • Termomodernizację wybranych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Biskupa Tomasza I i ul. Mieleckiej, ul. Wyszyńskiego i ul. Kurkowej, ul. Pobożnego.
 • Realizację konkursu Piękny Wrocław.
 • Budowanie społeczeństwa obywatelskiego opartego na solidaryzmie międzypokoleniowym poprzez kampanie: Miasto Pokoleń – edukacja do starości Kampania Społeczna Dni Seniora, Akademia Rozwoju Seniora, Kampania Społeczna Dni Babci i Dziadka, Wrocławska Karta Seniora.
 • Organizację Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.
 • Rozbudowę monitoringu miejskiego (system monitorowania wizyjnego CCTV).
 • Powstanie Punktu Bezpłatnego Testowania w kierunku obecności wirusa HIV wraz z poradnictwem okołotestowym.
 • Modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3.
 • Modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25.
 • Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla bezdomnych mężczyzn w tym dla cudzoziemców i uchodźców.
 • Przygotowanie do utworzenia domu dla 60 starszych osób na terenie Nowych Żernik.
 • Budowę żłobków przy ul. Sygnałowej i Sołtysowickiej.
 • Organizację uroczystości wręczenia Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
 • Organizację wystawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
 • Szkolenie dzieci i młodzieży wrocławskiej w sekcjach klubowych poprzez Program Młodzieżowych Centrów Sportu, Program Grup Szkolenia Podstawowego i Szkolenia w Sportach Walki.

Edukacja, innowacje, gospodarka, rozwój

Ostatni aspekt przyjętego projektu uchwały dotyczy zaangażowania władz Wrocławia w rozwój szkolnictwa oraz wsparcie nauki. Program też zakłada rozwój w kierunku przedsiębiorczości wrocławian i zwiększenie potencjału gospodarczego miasta. Radni planują osiągnąć powyższe cele przez:

 • Realizację pilotażowego programu Polski Czempion i klaster branż kreatywnych Creativro.
 • Przyznawane stypendiów utalentowanym uczniom szkół artystycznych.
 • Realizację programu Wrocław światową stolicą książki.
 • Przyznawanie Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.
 • Organizację koncertu oraz obchodów rocznicowych Solidarności na terenie zajezdni przy ul. Grabiszyńskiej.
 • Organizację Pierwszego Dnia Wiosny, Majówki na Wyspie, programu Wyspa na Weekend.
 • Udostępnienie zrewitalizowanej Wyspy Daliowej z przeznaczeniem na miejsce spotkań dla mieszkańców.
 • Prowadzenie wschodnioeuropejskiego biura Academia Europaea – największej ogólnoeuropejskiej akademii nauk.

 


Autor: Wojciech Kosek
Zdjęcia: Wojciech Kosek