W związku z przygotowaniami do jubileuszu 40-lecia Dolnośląskiej Federacji Sportu, organizacja ta zwróciła się do DZPC o pomoc w wytypowaniu osób, które powinny zostać wyróżnione za długoletnią działalność na rzecz sportu. Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca. Zarząd DZPC zwraca się z prośbą do wszystkich klubów o zgłaszanie kandydatur wraz z odpowiednim umotywowaniem.

DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA SPORTU przyjmować będzie wnioski na następujące wyróżnienia:

  1. ORDER PAŃSTWOWY – Krzyż Orderu Odrodzenia Polski / Wielki / Komandorski z Gwiazdą / Komandorski / Oficerski / Kawalerski – Organ nadający: Prezydent RP
  2. ODZNACZENIA PAŃSTWOWE – Krzyż Zasługi / Złoty / Srebrny / Brązowy – Organ nadający: Prezydent RP
  3. ODZNACZENIE RESORTOWE – Za zasługi dla sportu  /Złota / Srebrna / Brązowa – Organ nadający: Ministerstwo Sportu i Turystyki
  4. ODZNAKA – Zasłużony dla sportu na Dolnym Śląsku – Organ nadający: Dolnośląska Federacja Sportu
  5. UHONOROWANIE – Podziękowanie – Organ nadający: Dolnośląska Federacja Sportu
  6. UHONOROWANIE – List gratulacyjny – Organ nadający: Dolnośląska Federacja Sportu
  7. UHONOROWANIE – Dyplom honorowy – Organ nadający: Dolnośląska Federacja Sportu