Ruszyło przyjmowanie wniosków do trzeciej edycji „Dolnośląskich Małych Grantów”.  Dolnoślązacy mogą zdobyć dotacje m.in na realizacje wydarzeń kulturalnych czy sportowych, a także działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Urząd Marszałkowski przeznaczy na ten cel ćwierć miliona złotych.

„Dolnośląskie Małe Granty” to projekt umożliwiający Dolnoślązakom zdobycie dotacji na realizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych, edukacyjnych, a także działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, ekologii i ochrony zwierząt, działań dla młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin, mniejszości narodowych oraz etnicznych. Program wspiera inicjatywy lokalne, realizowane przez mieszkańców Dolnego Śląska we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych. Skierowany jest do nieformalnych grup, działających na terenie całego województwa. O dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych mogą starać się członkowie organizacji pozarządowych i niezrzeszeni w żadnych strukturach mieszkańcy Dolnego Śląska.

Zależy nam na budowaniu lokalnych społeczności w całym regionie, dlatego sukcesywnie wspieramy aktywność obywatelską Dolnoślązaków. Jak widać po frekwencji, projekt cieszy się dużą popularnością. Do drugiej edycji Dolnośląskich Małych Grantów, która realizowana była w pierwszej połowie roku zgłoszono prawie  600 projektów z całego województwa. Komisja wybrała 87 najlepszych, które zostały dofinansowane łącznie na kwotę ok. 400 tys. zł. – zaznacza Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa.

Wnioski można składać już od 1 do 13 września poprzez stronę internetową programu. Projekty realizowane będą od 27 września do 15 grudnia. Spotkania informacyjne odbędą się od 3 do 11 września w czternastu dolnośląskich miastach, m.in. w Kłodzku, Wałbrzychu i Wrocławiu.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat. prasowe