Rada Miejska podczas czwartkowej sesji będzie głosować nad Lokalnym Projektem Osłonowym. Zakłada on wsparcie finansowe dla osób, które wymieniły (lub dopiero to zrobią) ogrzewanie na bardziej ekologiczne.

Miasto chce przeznaczyć 16,5 mln złotych do 2023 roku na dopłaty do ogrzewania dla wszystkich, którzy zrezygnują z pieców węglowych na rzecz bardziej ekologicznego rozwiązania. Lokalny Projekt Osłonowy jest częścią Wrocławskiego Programu Antysmogowego.

Chcemy wyjść na przeciw mieszkańcom, którzy mają obawy związane z tym, że wymiana źródła ciepła w ich domach, może spowodować wyższe koszty utrzymania. Uchwała miasta jest adresowana to tych, którzy mają lub za chwilę będą mieli zwiększone koszty spowodowane wymianą źródła ciepła – mówi Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Osoby mieszkające samotnie oraz te, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji materialnej mogą otrzymać nawet do 4 tyś. rocznie. Wysokość dopłaty będzie zależeć od dochodów w rodzinie i wielkości mieszkania. Dochód osób samotnie mieszkających nie może przekraczać 3487 zł, natomiast dochód na osobę w rodzinie kwoty 2570 zł. Wysokość dofinansowania będzie wzrastać wraz z malejącym dochodem. Co ważne, nie będzie ono przekazywane na konto, lecz bezpośrednio na rachunek dostawcy.

– Oddychamy powietrzem wspólnie, dlatego my jako Dolnośląski Alarm Przeciwsmogowy apelujemy o porozumienie ponad podziałami politycznymi i jednogłośne przyjęcie tej uchwały. Jest to rozwiązanie tymczasowym. Powinniśmy stworzyć jednak program docieplania kamienic, żeby ludzie nie musieli płacić więcej  – mówi Krzysztof Smolnicki, przedstawiciel Dolnośląskiego Alarmu Przeciwsmogowego.

Wnioski od września będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Takie prawo mają osoby, które wymieniły swoje piece od stycznie 2018 roku. Kryterium powierzchni mieszkalnej nie obejmie wszystkich. Nie będzie dotyczyć osób najbiedniejszych, ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności, poruszających się na wózku oraz takich, których niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju. Po złożeniu wniosku pracownicy MOPS-u przeprowadzą wywiad środowiskowy, który potwierdzi trwałą zmianę ogrzewania na ekologiczne.


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcie: mat. prasowe Wydziału Komunikacji Społecznej