Drugą wrocławską aplikację w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku złożył w piątek 13 maja  w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Adam Chmielewski, dyrektor Instytucji Kultury Wrocław 2016, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu.

Hasło wrocławskiej aplikacji to „Przestrzenie dla piękna”. Znalazło się w niej pięć programów, które w przypadku uzyskania przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, służyć będą budowaniu przestrzeni dla piękna w mieście i na Dolnym Śląsku. W dokumencie jest też 150 pomysłów na projekty i wydarzenia do programu obchodów ESK w 2016 roku, które, w odpowiedzi na apel autorów aplikacji, nadesłali mieszkańcy Wrocławia, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

– Aplikację złożyliśmy jako drugie miasto. Przed nami była Warszawa – mówi Roland Zarzycki, współautor aplikacji. – Nie wierzymy w przesądy. Piątek trzynastego to bardzo dobry dzień by walczyć o ESK.

Aplikacja spełnia wszelkie wymogi formalne określone w konkursie. – Jest ładniejsza, ale także dojrzalsza – dodaje Roland Zarzycki.

Budżet wrocławskich obchodów ESK przedstawiono w aplikacji bardzo solidnie. Tabele, wykresy i szczegółowe wyliczenia zajmują dużą część dokumentu. Cały budżet obchodów Wrocław 2016 szacuje na 314,5 miliona złotych. Obejmuje on działania, w przypadku wygranej od roku 2012 do roku 2016. Zaangażowanie w pracę nad aplikacją mieszkańców i szczegółowe rozpisanie budżetu to odpowiedź na uwagi ekspertów, przedstawione po złożeniu przez Wrocław w ubiegłym roku pierwszego konkursowego dokumentu.

W projekcie znalazły się też pomysły na wydarzenia kulturalne z czeskiego Hradec Kralove i niemieckiego Goerlitz. – Chcemy przekraczać granice, bo ESK we Wrocławiu to także wydarzenie dla naszych sąsiadów – podkreślają autorzy aplikacji.

Zespół Instytucji Kultury Wrocław 2016 musi przedstawić swoją koncepcję ESK jeszcze przed jury. Prezentacje zaplanowano 20 i 21 czerwca. Wcześniej, 16 czerwca, konkursowi eksperci odwiedzą Wrocław. Zwiedzą m.in. Rynek, Halę Stulecia, będą też rozmawiać z mieszkańcami.

O tytuł ESK prócz Wrocławia walczą Lublin, Gdańsk, Katowice i Warszawa. Zwycięzcę poznamy 21 czerwca. Ogłosi go jury złożone z sześciu ekspertów wskazanych przez polskiego ministra kultury i siedmiu przedstawicieli Komisji Europejskiej.

(wroclaw.pl)