Zarząd Województwa Dolnośląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę o zamiarze odwołania Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej.

Zarząd Województwa podjął tak zwaną „uchwałę zamiarową” o wszczęciu procedury odwołania dyrektora Opery Wrocławskiej. Decyzja Zarządu zapadła m.in. w związku z kontrolami Najwyższej Izby Kontroli oraz kontrolami, zleconymi przez marszałka Cezarego Przybylskiego. Wykazały one naruszenie przez dyrektora Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego co najmniej dwóch ustaw – o finansach publicznych oraz o prowadzeniu instytucji kultury. Pierwsze doniesienia o nieprawidłowościach w działaniu pojawiły się po kontrolach przeprowadzanych przez NIK w połowie ubiegłego roku. Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła wówczas Nałęcz-Niesiołowskiemu zawieranie umów z samym sobą, przez co zainkasować miał dodatkowo kilkaset tysięcy złotych. Sprawą zainteresował się wtedy Urząd Marszałkowski, który zapowiedział własne kontrole.

– Kontrola wykazała, że co najmniej dwie bardzo ważne ustawy zostały naruszone w trakcie pracy, czyli ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o prowadzeniu instytucji kultury. Konkretne artykuły są wskazane w wynikach przeprowadzonej kontroli. Po analizach dokumentów, Zarząd jednogłośnie podjął taką uchwałę – mówi Michał Bobowiec, członek Zarządu Województwa. – Musi być przestrzegana ustawa o prowadzeniu instytucji kultury, muszą być przestrzegane finanse publiczne. Dyscyplina finansów publicznych jest niezwykle ważna. Te dwie ustawy zostały naruszone. To jest fakt wynikający z przeprowadzonej kontroli. Również wiem, że inne instytucje teraz dalej będą prowadziły kontrole. Między innymi do marszałka wpłynął wniosek z CBA o przekazanie całej przeprowadzonej przez nasz wydział kontroli, co uczyniliśmy.

Teraz Zarząd skonsultuje się z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związkami zawodowymi oraz związkami artystycznymi. Do czasu uzyskania ich opinii, dyrektor Opery będzie mógł nadal pełnić swoją funkcję oraz dyrygować w spektaklach.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch