Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa, Cezary Morawski nie będzie pełnił już funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Do czasu wyłonienia jego następcy, obowiązki przejmie Kazimierz Budzanowski.

Zarząd Województwa jednogłośnie przyjął uchwałę, zgodnie z którą Cezary Morawski odwołany został ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Urząd Marszałkowski po konsultacjach otrzymał pozytywne stanowiska ze strony Ministerstwa Kultury oraz związków zawodowych Teatru Polskiego we Wrocławiu w sprawie decyzji o odwołaniu. Do podjęcia takiej uchwały przez Zarząd przyczyniły się długi Teatru Polskiego, wynoszące ponad milion złotych, wynajęcie przez Morawskiego mieszkania bez zgody marszałka województwa oraz nieskuteczne i pozbawione podstaw prawnych zwolnienia aktorów. Również Najwyższa Izba Kontroli dostrzegła w działaniach dyrektora nieprawidłowości i zarzuciła mu m.in. nielegalne zawieranie umowy na wykonywanie przez siebie zadań o charakterze artystycznym – reżysera, aktora i scenografa.

– Staliśmy od dawna na gruncie, że misja pana dyrektora się wyczerpała. Była blokada ze strony pana wojewody. Okazało się, że jest ona nieskuteczna. Wyniki kontroli, przeprowadzonej przez NIK, ale też przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pełni potwierdziły nasze obawy co do funkcjonowania pana Cezarego Morawskiego jako dyrektora Teatru Polskiego. I w konsekwencji zapadła decyzja o odwołaniu – mówił Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Zgodnie z przepisami Cezary Morawski zostanie w Teatrze, jednak nie na stanowisku dyrektora. Nabył on bowiem prawa emerytalne. Zgodnie z prawem, osoba, która jest odwoływana, a nabywa prawa emerytalne, musi dostać propozycję innego miejsca pracy zgodnie  z wykształceniem i na niezmiennych warunkach finansowych.

– Misja pana Cezarego Morawskiego nie powiodła się w Teatrze Polskim. Chcielibyśmy, aby Teatr Polski pracował na najwyższym poziomie, aby widzowie dostawali najwyższą ofertę kulturalną. Wierzę, że uda się powrócić do takiego poziomu Teatru jaki mieliśmy dawno temu – mówił Michał Bobowiec, członek Zarządu Województwa.

Zarząd Województwa podjął decyzję, aby powierzyć obowiązki dyrektora Teatru Polskiego Kazimierzowi Budzanowskiemu. Nowy konkurs na dyrektora rozpisany zostanie w przeciągu osiemnastu miesięcy. Decyzja Zarządu wchodzi z życie w dniu podjęcia.

– Zgodziłem się przejąć podjąć funkcji pełniącego obowiązki pod warunkiem, że będzie rozpisany konkurs. Nigdy nie należy mówić „nigdy”, ale bardziej bym się chciał zająć tą kwestią inwestycyjną, administracyjną, a nie prowadzeniem instytucji – mówił Kazimierz Budzanowski, p.o. dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. – Do końca tygodnia porozmawiamy z marszałkiem do spraw kultury na temat nowego szefa artystycznego. Taki szef artystyczny musi się pojawić w Teatrze Polskim, ponieważ ja nie jestem w stanie zajmować się wszystkimi elementami i inwestycyjnymi i administracyjnymi, a zwłaszcza tymi artystycznymi. To musi być osoba, która ma do tego kompetencje. 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch