Po przeprowadzeniu gruntownego remontu ponownie został otwarty Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) przy ul. Żeromskiego 37/1 we Wrocławiu. Placówka jest przygotowana dla 26 osób niesamodzielnych w tym 6 niepełnosprawnych. To pierwszy tak gruntowny remont tej placówki po 23 latach działalności – podkreślił Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM we Wrocławiu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, dzięki którym doszło to do skutku– dodał otwierając odnowioną placówkę. Koszt remontu wyniósł ponad 400 tysięcy złotych i wykonano go od maja do sierpnia br. W ramach tej kwoty udało się także kupić samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Służy on do przewozu klientów ośrodka z miejsca zamieszkania do DDPS i z powrotem.

fot. wroclaw.pl

W ośrodku zapewniona jest opieka od 6:30 do 17:30 od poniedziałku do piątku, całodzienne wyżywienie oraz prowadzone są m.in. zajęcia aktywizacyjne i terapeutyczne. Placówka jest przeznaczona dla dorosłych osób niesamodzielnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione albo rodzina lub osoby bliskie nie mają możliwości, aby tę opiekę zapewnić.

We Wrocławiu jest 7 placówek z dzienną opieką, w tym 4 prowadzone przez MCUS . Planujemy, aby sieć domów będzie we Wrocławiu się rozwijała z uwagi na to, że potrzeby będą z roku na rok większe, bo społeczeństwo się starzeje – mówi Jacek Sutryk.