W związku z zagrożeniem realizacji terminowego zakończenia robót budowlanych EIT+ pod koniec ubiegłego roku rozwiązało umowę z WROBIS-em. Teraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy największy w Kampusie Pracze budynek laboratoryjny.

Budynek_9A_Wrocławskie_Centrum_Badań_EIT+

W ramach ogłoszonego przetargu Wykonawca będzie zobowiązany przede wszystkim dokończyć prace projektowe oraz roboty budowlane w budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147, jak również zagospodarować przylegający teren i wyposażyć budynek w niezbędne instalacje oraz urządzenia (windy, centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne).

– Naszym celem jest przede wszystkim wyłonienie kolejnego, dobrego i solidnego wykonawcy dla naszego budynku 9A. Maksymalny termin wykonania robót budowlanych wynosi 8 miesięcy od momentu podpisania umowy – informuje Tomasz Gondek, wiceprezes zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Budynek 9A jest jednym z czterech budynków laboratoryjnych, które powstają w Kampusie Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Przebudowa pierwszego budynku (1 BC) jest zakończona i obiekt jest w pełni wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę pomiarowo-diagnostyczną. Pozostałe dwa budynki (7 i 9), wykonywane przez firmę Warbud S.A., są realizowane zgodnie z uzgodnionym harmonogramami prac. Termin składania ofert w przetargu upływa w dniu 2 kwietnia 2014 r.  Kryterium udzielenia zamówienia jest cena.

Autor | Klaudia Piątek