Fundacja „Familijny Wrocław” prowadzi rekrutację do nowopowstałego 5-godzinnego, bezpłatnego punktu przedszkolnego „Plastuś i Tosia”. Przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to kwiecień. Przedszkole będzie czynne w godzinach 14 – 19, ilość miejsc ograniczona.


Plastuś i Tosia rusza już w kwietniu

Fundacja prowadzi już kilkanaście placówek przedszkolnych na terenie całego Wrocławia. – Realizujemy program zatwierdzony przez MEN. Posiadamy pozytywne odbiory straży pożarnej i sanepidu – mówi Krzysztof Kocowski dyrektor biura Familiny Wrocław.

Punkt mieści się na terenie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3 przy ulicy Inflanckiej 13.

FUR