W dniach 26-29 października 2011 r. Wrocław będzie sercem światowej fizyki. W stolicy Dolnego Śląska odbędzie się druga edycja międzynarodowej konferencji naukowej ASEPS 2011.

Jej organizatorem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+, wspólnie z European Physics Society, Société Française de Physique, Deutsche Physikalische Gesellschaft i Polskim Towarzystwem Fizycznym. Wydarzenie odbywa się w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej 2011.

Włoch Carlo Rubbia jest noblistą z 1984 roku / fot. wikipedia

Konferencja ASEPS rozpocznie się w środę, 26 października br. o godz. 9 w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej we wrocławskiej Hali Stulecia. Fizyków z całego świata w dniu otwarcia powitają: Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojarski, były przewodniczący European Physical Society i naukowiec Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk prof. Maciej Kolwas oraz uczony z Japonii prof. Shoji Nagamyia, przewodniczący Association of Asia Pacific Physical Societies.

Podczas konferencji wybitni uczeni z Azji i Europy, wśród nich laureat Nagrody Nobla prof. Carlo Rubbia, będą zastanawiać się nad tendencjami badawczymi we współczesnej fizyce, m.in. w kosmologii czy fizyce kosmicznej. Konferencja ASEPS 2011 potrwa do soboty, 29 października br. Zwieńczy ją wykład o wpływie dorobku naukowego wybitnej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej – Curie na współczesną fizykę.

ASEPS 2011 będzie doskonałą okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów, które mogą zaowocować wspólnymi projektami badawczymi oraz przyczynią się do rozwoju ważnej dziedziny naukowej. W programie konferencji przewidziano też warsztaty m.in. o formach współpracy między nauką i przemysłem czy o zarządzaniu dużymi projektami badawczymi. Poprowadzą je wybitni specjaliści w omawianych dziedzinach.

Zachęcamy do publikacji wiadomości o konferencji ASEPS 2011 we Wrocławiu na łamach Państwa serwisów informacyjnych, a także do wizyty w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej w trakcie tego ważnego dla światowej nauki wydarzenia.

Patronat honorowy nad konferencją ASEPS 2011 we Wrocławiu objęły: Miasto Wrocław, Polska Prezydencja w Unii Europejskiej 2011 oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

(Łukasz Maślanka)