O roli osiedla w aktywizacji społeczności lokalnej, ZOJM-ie, Instytucji Kultury 2016, klubach seniora, sportowych, gazetkach osiedlowych i innych usprawnieniach rozmawiali we wtorek w Ratuszu przedstawiciele wrocławskich osiedli.

 

od lewej: Krzysztof Czaja, Rafał Czepil i Edyta Ruszkiewicz

Do spotkania o nazwie „Forum Osiedli Miasta Wrocławia” w tej kadencji Rady Miasta doszło już po raz drugi. – Będziemy spotykali się regularnie – zapewnia Rafał Czepil, Przewodniczący Komisji ds. Osiedli.

To właśnie Czepil przywitał oficjalnie wszystkich przybyłych. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.:

„Doskonale zdaję sobie sprawę, że zagadnień, które powinny być omawiane, a następnie modyfikowane, na takich spotkaniach jak dzisiejsze, jest naprawdę sporo. A mówię to nie jako Przewodniczący Komisji ds. Osiedli, a jako radny jednego z wrocławskich osiedli, który boryka się z wieloma problemami w bieżącej działalności […] I to spotkanie oraz przyszłe mają na celu tę sytuację zmienić. Będę tego osobiście pilnował!

Jednocześnie zostaną Państwu […] przedstawione dobre praktyki działań społecznych Rad Osiedli (Klub Seniora czy Gazetki Osiedlowe), z których warto brać przykład i wprowadzać w życie na swoich osiedlach. A tam gdzie już występują, może warto coś zmienić, aby były bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Wiem, że takich pozytywnych działań w wielu Radach jest naprawdę sporo i za te wszystkie bardzo pożyteczne działania bardzo dziękuję. Ale są też Rady, gdzie trudno jest dostrzec, wspólny front w działaniu na rzecz lokalnej społeczności i właśnie, w tym momencie i z tego miejsca pragnę przypomnieć, iż w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na kandydowanie i zostaliśmy wybrani przez mieszkańców na ich przedstawicieli, zawarliśmy nic innego jak umowę, że będziemy działać, na rzecz i dla dobra całego osiedla. Szukając porozumienia. Dlatego bardzo proszę, aby działając na rzecz i dla dobra mieszkańców swojego osiedla, pamiętać, że jesteśmy przedstawicielami wszystkich jego mieszkańców.”

Tymi właśnie słowy Czepil próbował poruszyć zebrane towarzystwo. Czy mu się udało? Ciężko stwierdzić, ale słowa nawiązujące do umowy społecznej były rzeczywiście mocne.

Przedstawiciele osiedli słuchali uważnie

Potem przyszedł czas na wystąpienia prelegentów. Tomasz Sobel z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego mówił o „roli rady osiedla w aktywizacji społeczności lokalnej i uwarunkowaniach prawnych”. Wyjaśniał, że do głównych obszarów działań każdego osiedla należy: a) działalność opiniodawcza; b) działalność organizatorska; c) działalność informacyjna. Tak naprawdę na osiedlach chodzi jednak przede wszystkim o integrację sąsiadów z najbliższej okolicy.

Artur Błaszkiewicz na spotkaniu pochwalił się nowym numerem "NA OŚWICIU"

Krzysztof Czaja, dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich wyjaśnił natomiast jakie jest rola i jakie są zadania ZOJM we współpracy z osiedlami. Właśnie rozpoczęło się „wizytowanie” wszystkich Rad Osiedli, które zakończy się we wrześniu. Wtedy też poznamy raport dotyczący kondycji i problemów z jakimi borykają się Rady Osiedli. – Nie chciałbym wcześniej zdradzać jego szczegółów. Odwiedziliśmy już kilka osiedli, ale z informacjami i wnioskami poczekajmy do września. Ja przygotuję tylko raport. Nie będę w nim wyciągał wniosków – tłumaczy Czaja w rozmowie z DzielniceWrocławia.pl. Wnioski przedstawi nam najprawdopodobniej dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Michał Janicki. Właśnie teraz Krzysztof Czaja odwiedza osiedle Nadodrze.

 

Edyta Ruszkiewicz, kierownik Działu Współpracy Instytucjonalnej mówiła o środkach, które można pozyskać z CIRS, czyli Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego na rzecz lokalnej społeczności. Można je przeznaczyć na kluby seniora czy chociażby gazetki osiedlowe. – Chcielibyśmy przyspieszyć procedurę składania wniosków – mówi Ruszkiewicz. – Do tej pory były one składane w listopadzie przez co pieniądze chociażby na kluby seniora przekazywane były dopiero w lutym. Chcemy przyspieszyć procedurę i termin składania wniosków przenieść chociażby na październik. Wtedy będzie w stanie wypłacać środki z nowym rokiem – dodaje urzędniczka.

Kolejny mówca odszedł trochę od tematu dotyczącego bezpośrednio osiedli. Profesor Adam Chmielewski, dyrektor Instytutu Kultury 2016 wyjaśnił zgromadzonym wszelkie zawiłości dotyczące wyboru Wrocławia na Europejską Stolicę Kultury na rok 2016. – Wiadomo, że będą wybrane dwie stolice. Jedna w Hiszpanii, a druga w Polsce. Wrocław jako jedyne miasto w Polsce gościł w 1948 Pabla Picasso i to może świadczyć na naszą korzyść. Głównym naszym rywalem jest Gdańsk – wyjawia profesor.

Leśnica pochwaliła się, że ich gazeta wychodzi już 20 lat

Później odbyły się prezentacje poszczególnych osiedli. Kuźniki pochwaliły się m.in. świętem „Kaziuka”, Ołtaszyn Klubem Seniora, a Huby i Leśnica gazetkami osiedlowymi. Z tym, że w tym drugim wypadku to dwutygodnik wydawany wespół z Centrum Kultury Zamek. „Gazeta Leśnicka” ma już 20 lat. Przez ten czas publikowało w niej wielu znanych wrocławian m.in. Leszek Budrewicz.

Z kolei Małgorzata Marszałek z Placu Grunwaldzkiego przedstawiła 6 lat działalności klubu sportowego „Grunwald”, działalność trenerów osiedlowych i plan na powołanie do życia klubu seniora. – W maju ruszy Klub Seniora przy Radzie Osiedla Plac Grunwaldzki. Na początek liczymy, że będzie do niego należało około 60 osób – wyjaśnia Marszałek.

Jerzy Sznerch zaproponował wspólny turniej piłki nożnej dla Nadodrza i Placu Grunwaldzkiego

W trakcie kończącej spotkanie dyskusji padł też pomysł, aby Nadodrze i Plac Grunwaldzki zorganizowały wspólny turniej piłkarski dla młodzieży. Pojawił się też problem dotyczący możliwości, które pozostawiono Radom Osiedli. – Z czasem ubywa nam kompetencji – wyjaśnia Jerzy Sznerch, Przewodniczący Rady Osiedla Nadodrze. Wielu zgromadzonych przyznało rację temu stwierdzeniu. Odpowiedział na to Przewodniczący Komisji ds. Osiedli. – Trzeba wypracować wspólne stanowisko, żeby przedstawić je Prezydentowi Wrocławia – mówi Czepil. – Jestem radnym Rady Miasta, ale też radnym Rady Osiedla. Mam nadzieję, że w tej kadencji uda się nam coś zmienić – kończy.

 

W planach jest już kolejne spotkanie. Na razie nie wiadomo jeszcze jaka będzie tematyka. Możliwości są dwie. Jedną z nich jest spotkanie z policją i strażą miejską, a drugą rozmowa o kompetencjach Rad Osiedli. Coś mi się wydaje, że ta druga wyda się pilniejsza do omówienia.

DANIEL E. GROSZEWSKI

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł– W piłce ręcznej czas na decydujące rozstrzygnięcia
Następny artykuł– „Skrzynia” na MTT
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.