Fundacja Olgi Tokarczuk zajmie się przede wszystkim wspieraniem kultury w Polsce i zagranicą, ale też działaniami proekologicznymi, antydyskryminacyjnymi i promocją społeczeństwa obywatelskiego. Noblistka wspólnie z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem oraz dyrektorem Wrocławskiego Domu Literatury Irkiem Grinem ogłosili szczegóły dotyczące działalności powstającej fundacji.


Działania fundacji obejmą zakres działalności kulturalnej i artystycznej,  ale także projektów ekologicznych, na rzecz równego traktowania oraz wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja ma wspierać także wszechstronny rozwój Dolnego Śląska, zajmować się współpracą transgraniczną oraz promocją polskiej kultury w świecie i światowej w Polsce.

– Jeszcze trwają prace nad powołaniem fundacji, ale już wiemy, co chcemy robić. Chcę, by działania dotyczyły rzeczy mi bliski, stąd ochrona środowiska naturalnego – mówi Olga Tokarczuk.

Do Rady Fundacji, oprócz Olgi Tokaczuk wejdą jeszcze dwie osoby: reżyserka Agnieszka Holland i dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury Irek Grin. Pisarka przeznaczy na działanie fundacji 350 tys. zł z otrzymanej Nagrody Nobla. Strategicznym partnerem fundacji w imieniu miasta będzie Wrocławski Dom Literatury. Noblistka zasiada od ponad roku w Radzie Programowej WDL, zatem czynnie kształtuje strategiczną działalność tej instytucji.

Zgodnie z deklaracją prezydenta Jacka Sutryka miasto użyczy także na siedzibę fundacji Willę Marii i Tymoteusza Karpowiczów znajdującą się przy ul. Krzyckiej 29. Stanie się ona miejscem rezydencji tłumaczy oraz literatów, a także miejscem otwartych spotkań autorskich, debat i konferencji. Zarówno sama willa, jak i otaczający ją ogród będą przestrzenią otwartą dla wszystkich mieszkańców. Tym samym Wrocław stanie się pierwszym mecenasem fundacji Olgi Tokarczuk.

– Użyczając willę, spełniamy wolę Karpowicza, jednocześnie realizując strategię rozwoju miasta, którą ustaliliśmy w 2017 roku w raporcie „Kultura-Obecna!”. Mamy duże szczęście, że wszystkie te elementy zeszły się razem – wyjaśnia Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Fundacja rozpocznie działalności już niebawem, nie czekając na remont obiektu. Już teraz przedstawiono plany na pierwsze miesiące funkcjonowania.

Zbudowany zostanie system wsparcia dla największych dolnośląskich festiwali literackich – zarówno autorskiego festiwalu noblistki „Góry Literatury”, odbywającego się w Nowej Rudzie i okolicach, jak i innych. Rada Fundacji chce wspomóc także zagrożony, znakomity, Festiwal Schulza w Drohobyczu – od lat będący największą sceną promocji polskiej literatury na Ukrainie, z którym Olga Tokarczuk jest związana merytorycznie. W planach jest także przygotowanie do nadchodzących w 2021 roku setnych rocznic urodzin Stanisława Lema i Tadeusza Różewicza.

Fundacja im. Olgi Tokarczuk planuje także projekt lokalny „W moim domu mieszkali…” skierowany zarówno do mieszkańców Krzyków, jak i innych wrocławskich osiedli. Będzie miał on na celu aktywizować mieszkańców w poszukiwaniu i odtwarzaniu historii ludzi i miejsc, w których dzisiaj żyją. Fundacja zacznie te działania od zbadania i udokumentowania historii willi przy ulicy Krzyckiej 29.

Władze Wrocławia zaprosiły mieszkańców na wspólne oglądanie ceremonii wręczenia nagród Nobla. 10 grudnia na wrocławskim rynku stanie telebim na którym zobaczymy transmisję ze Sztokholmu, a także obejrzymy zapis mowy noblowskiej wrocławskiej pisarki. Będzie to także okazja by jeszcze raz zobaczyć jak mieszkańcy Wrocławia przywitali Noblistkę w Narodowym Forum Muzyki po jej powrocie miasta tuż po otrzymaniu informacji o nagrodzie. Wydarzenie rozpocznie się o 15:30 na wrocławskim Rynku. W czasie jego trwania będzie można zakupić książki Olgi Tokarczuk oraz otrzymać pamiątkową pieczątkę z tego dnia na posiadanych już egzemplarzach.

10 grudnia na trwałe zostanie wpisany jako wielkie święto literatury we Wrocławiu. Tego dnia we wrocławskich szkołach odczytywane będą fragmenty prozy wybitnych twórców.