Przedstawienie Wrocławskiego Teatru Pantomimy „Historia brzydoty” w reżyserii i choreografii Anny Piotrowskiej będzie można zobaczyć w najbliższy weekend.

Przedstawienie Anny Piotrowskiej powstało z inspiracji Historią brzydoty Umberto Eco. Jedno z kanonicznych dzieł literatury, odnoszące się do teorii estetyki, w którym śledzimy różne, często zaskakujące oblicza brzydoty, było impulsem do zastanowienia się nad relacją piękna i brzydoty. Wzajemne definiowanie się obu tych kategorii i estetyzacja życia w każdym jego aspekcie, kierują naszą uwagę na zewnętrzne atrybuty człowieka. Tym podstawowym atrybutem jest ciało.

Historii brzydoty Anna Piotrowska prowadzi aktorki niczym średniowiecznych ascetyków, oddając ich ciała we władanie Any – bogini anoreksji, symetrii, liczenia, kalorii, kości, zera, zanikania. Poprzez umartwianie ciała, narzucanie mu synchronicznych układów ruchowych, pozbawiając go tchu w licznych powtórzeniach poszczególnych sekwencji choreograficznych, Piotrowska uzyskuje pokutny i surowy charakter scen. Aktorki jawią się  jako doskonalące się w anorektycznej ascezie. Poprzez surowość i bezwzględność w walce ze swoim niedoskonałym ciałem dążą do duchowego spełnienia i zbliżenia z boginią Aną. Ciało się zamartwia i choruje, aby dusza mogła zostać uleczona.

Anna Piotrowska personifikując anoreksję, zastanawia się, kim ona jest, co myśli i co czuje. W ruchowej partyturze przedstawienia wydłużono więc momenty trwania, a sytuacyjność potraktowano między innymi jako sposób na reorganizację przestrzeni i zmianę kierunku narracji. Tym samym żadna sytuacja nie rości sobie prawa do panowania nad innymi, a żadna narracja nie pretenduje do bycia ukrytą podstawą każdej z cząstkowych opowieści.

Na scenie aktorki Wrocławskiego Teatru Pantomimy: Izabela Cześniewicz, Agnieszka Dziewa, Agnieszka Kulińska i Monika Rostecka.

***
30 i 31 stycznia 2016, godz. 19.00
Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c

rezerwacja biletów: 71 337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: kasy Teatru Polskiego we Wrocławiu

ceny biletów: 20 zł/U, 30zł/N, 15 zł/grupowy

Autor | Piotr Soroka
Zdjęcie | Marek Grotowski