Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta planuje zagospodarować teren bulwaru Słonecznego do końca października. W tym miejscu powstać mają nowy chodnik i droga rowerowa, a także elementy małej architektury i zieleni. W części chodnikowej zaplanowano umieszczenie płyt upamiętniających historię praw wyborczych kobiet.

Bulwar Słoneczny rozciąga się wzdłuż Odry, pomiędzy pl. Bema a ul. Drobnera. Zagospodarowanie tego zostało zaplanowane już podczas budowy trasy rowerowej przy ul. Drobnera. Teraz prace mają być kontynuowane.

Zarząd Dróg i Utrzymania ogłosił przetarg na inwestycję. Przewidziana jest budowa nowego chodnika i drogi rowerowej z betonu asfaltowego. Zamontowane zostaną także 4 nowe ławki i 4 betonowe ławy, a także kosze na śmieci. Dodatkową ozdobą będą posadzone drzewa i krzewy oraz rabata bylinowa, czyli kompozycja złożona z rozmaitych roślin. Oprócz tego w projekcie w części chodnikowej przewidziane są płyty przedstawiające historię praw wyborczych kobiet.

Bulwar Słoneczny - projekt zagospodarowania terenu


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcia: Wikipedia, mat. ZDiUM