Kompleksowe szkolenia dla radnych czy połączone wybory do rady miasta i rad osiedli to tylko wybrane propozycje zmian, jakie miałyby zajść w samorządach osiedlowych. Jerzy Michalak na konferencji prasowej w poniedziałek, 13 sierpnia, przedstawił swój pomysł na reformę rad osiedli.

Inicjatywa #IdzieNowe z Jerzym Michalakiem na czele przedstawiła postulaty związane ze zwiększeniem kompetencji wrocławskich rad osiedli. Jak twierdzi kandydat na prezydenta Wrocławia, mieszkańców nie interesują partyjne przetasowania i rozgrywki w Warszawie. Wrocławianie oczekują załatwienia konkretnych spraw, które dzieją się w ich miejscach zamieszkania. Dlatego też powstało sześć postulatów, które mają na celu wzmocnić pozycje rad osiedli i jeszcze lepiej wykorzystać potencjał mieszkańców Wrocławia w decydowaniu o tym, co lokalne i bliskie codziennym potrzebom.

Postulaty jakie przedstawiła inicjatywa prezentują się następująco:

1. Silnie umocowany we władzach miasta koordynator prac Rad Osiedli
2. Pilotażowy budżet inwestycyjny: milion złotych rocznie na każdą Radę
3. Kompleksowe szkolenia dla Radnych
4. Inicjatywa uchwałodawcza dla Rad Osiedli
5. Połączone wybory do Rady Miasta i Rad Osiedli
6. Wzmocnienie funkcji opiniodawczej

O powstaniu inicjatywy Jerzego Michalaka i wrocławskich aktywistów miejskich pisaliśmy tutaj.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Facebook Jerzego Michalaka