Wrocławska rodzina krasnali powiększyła się o nowego członka. Integracjanek zamieszkał przy Przedszkolu Integracyjnym nr. 93 im. Jana Brzechwy we Wrocławiu.

Przedszkole Integracyjne nr. 93 im. Jana Brzechwy przy ul. Grochowej 15 prowadzi oddziały integracyjne, do których uczęszcza 90 dzieci, w tym około 23 z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Do najczęściej występujących problemów rozwojowych dzieci, zakwalifikowanych do tej formy kształcenia należą: zespoły genetyczne, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawność intelektualna, sprzężenie niepełnosprawności, i inne.

Do przedszkolnej braci dołączył nowy członek – krasnal Integracjan, który zamieszkał przy budynku placówki. Uroczystego przyjęcia skrzata do grona przedszkolaków dokonały dzieci z pomocą prezydenta miasta Jacka Sutryka i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

– Krasnale we Wrocławiu to zjawisko i artystyczne, i społeczne. Rzeczywiście, już wiele instytucji i wiele grup ma swojego krasnala. Opiekujemy się nimi wszyscy, a dzisiaj do tej grupy krasnali doszedł kolejny – krasnal Integracjanek przy Przedszkolu Integracyjnym. Wspólnie z przedszkolakami przywitaliśmy go i włączyliśmy do wspólnoty przedszkola. On z jednej strony podtrzymuje i buduje tę legendę Wrocławia jako miasta krasnoludków, ale tak naprawdę to krasnal zawsze towarzyszy miejscom i grupom szczególnym – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch