Jacek Sutryk został zaprzysiężony na prezydenta Wrocławia podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Były dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW będzie sprawować tę funkcję przez następne 5 lat.

Nowy prezydent Wrocławia wybrany został w pierwszej turze październikowych wyborów. Na Jacka Sutryka głos oddało 129 669 mieszkańców miasta. 19 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rada Miejskiej, na której zaprzysiężeni zostali radni VIII kadencji oraz nowy prezydent Wrocławia.

W swoim pierwszym przemówieniu prezydent Jacek Sutryk podziękował ustępującemu prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi, który funkcję tę pełnił przez ostatnie 16 lat, wyborcom, mieszkańcom Wrocławia oraz rodzinie. Zwrócił uwagę na te elementy programu, które silnie akcentował w swojej kampanii wyborczej – więcej zieleni, usprawnienie komunikacji miejskiej czy rozwój wrocławskich osiedli. Zaznaczył także, że mocno wierzy we Wrocław i wszystkich zgromadzonych na uroczystości ślubowania.

– Wierzę we Wrocław otwarty i uśmiechnięty, łączący młodych i starszych, tak, jak radosna parada na stulecie niepodległości. We Wrocław, w którym każdy, kto chce go budować znajdzie swoje miejsce. We Wrocław, który utrzyma swoją tradycję miasta otwartego dla przyjezdnych. Miasta pewnego siebie i silnego swoją kulturą. Miasta tolerancyjnego, które, czerpiąc ze swojej siły, jest zdolne do pomocy tym, którzy jej potrzebują. Wierzę, że wszyscy jak tu jesteśmy, mimo że pochodzimy z różnych środowisk i z różnych partii politycznych, zdecydowaliśmy się startować w wyborach, bo chcemy zmieniać nasze miasto i służyć jego mieszkańcom. Wierzę, że dobro mieszkańców będzie naszą najwyższą wartością. Wrocław to miasto, w którym koło siebie żyją wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, sympatycy środowisk bezpartyjnych i wielu innych ugrupowań. To wyborcy nas wszystkich, ale też i tych, którzy mimo zebranych głosów nie znaleźli się w tej radzie. Decyzje, które podejmujemy i  które podejmować będziemy dotyczyć będą ich wszystkich. To wielka odpowiedzialność – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.Wierzę, że wykorzystamy szansę na wprowadzenie nowej jakości do naszej współpracy. Nasze spory będą merytoryczne, nie będą za nami stały żadne inne interesy, jak tylko nasze rozumienie dobra Wrocławia. Wierzę wreszcie, że ten wrocławski, wspólny mianownik pozwoli nam dobrze rozwinąć miasto w ciągu najbliższych lat – dodaje.

Jacek Zbigniew Sutryk urodził się 17 września 1978 r. we Wrocławiu. Z wykształcenia jest socjologiem. W latach 2011-2018 pracował jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW, od listopada 2018 roku pełni funkcję prezydenta Wrocławia.

Jacek Sutryk wychował się na Tarnogaju. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wincentego Pola przy ul. Nyskiej oraz do Społecznego Liceum nr 1 przy ul. Długiej. Jest absolwentem socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktorantem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Wrocław to nie tylko miejsce, w którym się urodził, ale także miasto jego rodziców i dziadków.

Z zamiłowania jest społecznikiem i samorządowcem. Przewodniczył Radzie Pomocy Społecznej, był dyrektorem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie – NGO zrzeszająca ponad 800 organizacji socjalnych z całej Polski, wiceszefem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej, działał w Zarządzie Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji z zakresu polityki społecznej. Na co dzień współpracuje z organizacjami socjalnymi z całej Polski.

W latach 2007-2011 pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Doświadczenie i zdobytą wiedzę wykorzystał następnie w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie od 2011 roku był dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych. Odpowiadał za współpracę z organizacjami pozarządowymi, zdrowie, pomoc społeczną, partycypację społeczną, sport i rekreację czy kulturę. W 2015 roku uczestniczył w tworzeniu w Urzędzie Miejskim Biura Partycypacji Społecznej.

Czas wolny spędza aktywnie, gra w tenisa, biega, jeździ na rowerze. Jest kibicem wrocławskiej drużyny żużlowej, wrocławskich siatkarek i koszykarek. Lubi także czytać książki Katarzyny Bondy.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch