Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Jak zapewnia Dolnośląski Kurator Oświaty, pomimo podwójnego rocznika, uczniowie i rodzice nie muszą się martwić, że zabraknie miejsc w dolnośląskich placówkach.

O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w 2019 roku ubiegać się będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną jednak przeprowadzone odrębnie. Oznacza to, że uczniowie nie będą rywalizowali o te same miejsca w szkołach.

– Rzeczywiście zbiegają się dwie okoliczności, bo absolwenci gimnazjum oraz absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej w tym samym roku będą rekrutowani, ale będą rekrutowani do innych szkół, innych klas. W danym liceum powstaną na przykład cztery klasy dla absolwentów gimnazjum i cztery klasy dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Rocznik więc będzie co do liczby podwójny, ale też zostanie przygotowana podwójna liczba miejsc. Nie będzie więc ani łatwiej, ani trudniej się dostać – zapewnia Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 roku ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.
Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

O tym, czy kandydat dostanie się do wybranej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, rozstrzygnie m.in. wynik egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty, oceny na świadectwie, zaangażowanie w wolontariaty oraz udział w konkursach.

 – Uspokajam rodziców i gorąco apeluję do uczniów: trzeba się przyłożyć, bo to już ostatnia prosta – dodaje Roman Kowalczyk.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: materiały MEN, pixabay.com