- REKLAMA -

W 2017 roku mija 200 lat od założenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, który powstał we Lwowie w 1817 r. z inicjatywy Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Akt fundacyjny Biblioteki – „Ustanowienie familijne” został zaaprobowany przez Cesarza Franciszka II Habsburga 4 czerwca 1817 r. Jednym z celów powołanej fundacji było gromadzenie, udostępnianie i zachowanie dla potomności piśmiennictwa i dzieł sztuki oraz innych narodowych pamiątek. Kolekcję założycielską stanowiły, ofiarowane przez Ossolińskiego, zbiory książek, rękopisów, numizmatów i muzealiów.

Ossolineum po dziś dzień realizuje cel Fundatora i jest instytucją, która wciąż poszerza swoje zbiory. Przypadający w tym roku jubileusz Ossolinem stanowi okazję, by przybliżyć 200 lat historii Zakładu, ściśle połączonej z historią Polski i dziejami narodu polskiego.

Program, który z tej okazji powstaje będzie bardzo bogaty.

Program Jubileuszu skierowany jest do szerokiej publiczności i składa się m.in. z:
1. Wystawy Jubileuszowej 200 lat Ossolineum.
1817 – 2017, która eksponowana będzie w budynku Ossolineum w terminie 5 czerwca-30 listopada 2017 i będzie prezentacją ossolińskich zbiorów m.in. druków, dokumentów, grafik i fotografii, obrazujących dzieje i życie codzienne Zakładu od czasów J. M. Ossolińskiego aż po dzień dzisiejszy. Ekspozycja zaprezentuje historię Ossolineum w układzie chronologicznym, z uwzględnieniem najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z dziejami instytucji od jej powstania do czasów obecnych. Wstęp wolny.

2. Planszowej wystawy plenerowej Zapamiętane, zapomniane…

Wystawy ossolińskie w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego, która eksponowana będzie w ossolińskim Ogrodzie barokowym w terminie 5 czerwca – 30 listopada 2017 i będzie prezentacją materiałów wydawanych przy organizacji wystaw ossolińskich w latach 1947-2016 – głównie afiszy, fotografii, zaproszeń, ulotek oraz plakatów znanych grafików, które promowały wystawy. Wstęp wolny.

3. Planszowej wystawy jubileuszowej – objazdowej 200 lat Ossolineum.

Litteris et Artibus. Zakład Narodowy im. Ossolińskich (1817–2017), która w terminie 5.06.2017-05.06.2018 będzie eksponowana w wybranych instytucjach w kraju i zagranicą. Wystawa składa się z 16 plansz, które prezentują historię i rolę Ossolineum na tle dziejów Polski. Każda z atrakcyjnie graficznie plansz zawiera teksty wprowadzające oraz bogaty materiał ikonograficzny, pochodzący ze zbiorów Ossolineum. Planowane jest tournée wystawy w instytucjach w różnych częściach świata, zajmujących się popularyzacją kultury polskiej. Wystawa będzie eksponowana w wybranych instytucjach w kraju i zagranicą m.in.  w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Planujemy, że wstęp na wystawę będzie bezpłatny. Wystawom towarzyszyć będą wykłady i spotkania z przedstawicielami Ossolineum poświęcone historii, zbiorom, dorobkowi i planom na przyszłość Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wstęp wolny.

4. Wystawy jubileuszowej we Lwowie pt. Kolekcje Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, która eksponowana będzie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka w terminie: czerwiec-październik 2017 r.,

Zakład Narodowym im. Ossolińskich  ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław www.ossolineum.pl
prezentująca historyczne kolekcje Ossolineum we Lwowie: dokumenty Wydziału Rękopisów, starodruki z kolekcji Wydziału Książki Rzadkiej m.in. książkowe znaki własnościowe J.M. Ossolińskiego i jego rodziny, autorskie autografy na wydaniach XVI-XVIII w., inkabuły, a także ukrainika z graficznej kolekcji dawnego Muzeum Książąt Lubomirskich oraz wybrane zbiory Wydziału Czasopism (polskojęzyczne czasopisma z lat 1876-1939, ukraińskojęzyczne czasopisma z lat 1848-1939, obcojęzyczne czasopisma od XIX w. do lat 30. XX w.). Dodatkową aktywnością jubileuszową we Lwowie będzie 70. Spotkanie Ossolińskie, w którym wezmą udział  Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz mera Lwowa Andrij Sadowy.

5. Wystawy jubileuszowej pt. Kolekcja malarstwa Muzeum Lubomirskich w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego – drugiej z wystaw czasowych we Lwowie, która powstała we współpracy z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. B.G. Woźnickiego, w której przechowywane są obrazy wchodzące w przeszłości w skład kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich, stanowiącego część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wystawa prezentowana będzie od września do listopada 2017 w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego, natomiast w styczniu 2018 wystawa przyjedzie do Wrocławia i  będzie eksponowana w Gmachu Głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich do czerwca 2018 r.

6. Konferencji naukowej, organizowanej w Ossolineum w terminie 18-20 października 2017 r., która będzie wydarzeniem naukowym, prezentującym różnorodną problematykę, dotyczącą nie tylko dziejów Zakładu, ale także innych polskich instytucji kulturalno-naukowych, powstających od końca XVIII w. do czasów współczesnych w kontekście ich działalności z perspektywy historycznej, historii idei, historii kultury, biografistyki oraz aspektach praktyki bibliotekarskiej, muzealniczej i wydawniczej. Wstęp wolny.

7. Gali Jubileuszowej, która odbędzie się w dn. 5 czerwca 2017 w Operze Wrocławskiej i będzie jednym z kulminacyjnych punktów Jubileuszu. Termin wydarzenia związany jest z zatwierdzeniem fundacji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego (4 czerwca 1817 r.), przyjmowanym jako początek Ossolineum. Przewidziano nadanie uroczystości stosownej rangi poprzez zaproszenie gości z najważniejszych instytucji kultury i nauki oraz władz krajowych i samorządowych. Uroczystość uświetnią Artyści i Zespoły Opery Wrocławskiej. Wstęp jedynie za zaproszeniami.

8. Plenerowego koncertu L.U.C na wrocławskim Rynku pt. Kurier z Warszawy w Muzeum Pana Tadeusza w dn. 6.06.2017 o g. 20:00. To jeden z najciekawszych projektów Łukasza Rostkowskiego znanego jako L.U.C z serii Zrozumieć Polskę. W ramach tego projektu skomponowana została muzyka do komiksu Kurier z Warszawy – opowieści o misjach kurierskich Zdzisława Jeziorańskiego (pseudonim Jan Nowak). W 2014 roku Wydawnictwo Ossolineum przygotowało publikację komiksu. Autorami scenariusza są Mariusz Urbanek i Mateusz Palka, a rysunki wykonał Bartłomiej Stefanowicz. L.U.C, znany z zamiłowania do łączenia muzyki współczesnej z obrazem, udźwiękowił i ożywił wizualnie komiks. Do skomponowanej muzyki L.U.C wplótł także fragmenty archiwalnych nagrań głosu Jeziorańskiego z Radia Wolna Europa. Całość ukazuje niezwykłą energię legendarnego emisariusza i niepojętą ilość akcji, działań i różnorodnych wątków, w jakie angażował się Jan Nowak-Jeziorański w walce o wolną Polskę. Wstęp wolny. 9. Publikacji Wydawnictw Jubileuszowych, w tym: a)  Księgi darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (praca zbiorowa). Praca przedstawiająca po raz pierwszy całość problematyki darów dla ZNiO od początków do

Zakład Narodowym im. Ossolińskich  ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław www.ossolineum.pl
współczesności, zawierająca wykaz darczyńców osobowych i instytucjonalnych oraz charakterystykę darów. Wersja elektroniczna, uwzględniająca pełną listę darczyńców, zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
b) Dwieście lat Ossolineum. Historia w cytatach i obrazach (praca zbiorowa). Książka przygotowana przez Ośrodek KARTA we współpracy z ZNiO, ukazująca 200-letnie dzieje Ossolineum poprzez źródła tekstowe i i ikonograficzne.
c) Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie (praca zbiorowa). Ilustrowane opracowanie prezentujące rozwój cennych zbiorów bibliotecznych i muzealnych Ossolineum w powiązaniu z przeobrażeniami struktury Zakładu od początku jego funkcjonowania, zwłaszcza działów i gabinetów składających się na Bibliotekę Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich.
d) Antologia tekstów jubileuszowych (praca zbiorowa). Wybór najbardziej interesujących tekstów, napisanych i opublikowanych w przeszłości przy okazji poprzednich ważniejszych rocznic obchodzonych przez ZNiO.
e) Album wybranych rysunków kolekcji dawnego Muzeum Lubomirskich (ze zbiorów Biblioteki Stefanyka i Ossolineum) (oprac. Anita Soroko i in.). Praca stanowiąca rezultat kwerend w zbiorach sztuki obecnej Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie. Będzie zawierać informacje o Muzeum Książąt Lubomirskich oraz album wybranych rysunków zdigitalizowanych we Lwowie. Album przewidziany w wersji dwujęzycznej – polskiej i ukraińskiej.
Jednocześnie, kustosze Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich – Beata Długajczyk i Leszek Machnik, przygotowują publikację pn. Zbiór malarstwa w Muzeum Lubomirskich we Lwowie.

Dodatkowo, obchody uświetnią okolicznościowe:
10. Ekslibris 200-lecia Ossolineum, zaprojektowanego i wykonanego przez Wojciecha Jakubowskiego  – dystrybucja przez Ossolineum

11. Karty pocztowe – publikacja i dystrybucja przez Pocztę Polską

12. Monety o nominałach 10 i 100 zł – wybicie i dystrybucja przez Narodowy Bank Polski.

 


Na zdjęciu: lwowskie Ossolineum

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWystawa 80’s 90’s Fantastic Heroes na Zamku
Następny artykułJan Urban: Chcemy postawić kolejny krok
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.