Wiedzieliście, że 21 sierpnia w 1936 roku Prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o utworzeniu Rejonu Umocnionego Hel? Albo że tego dnia w 1955 roku w Nowej Kulturze ukazał się Poemat dla dorosłych Adama Ważyka?


Autor: Oliwia Stasiak