Tego dnia w 1988 roku w czasie oficjalnej wizyty w Polsce premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher spotkała się z Lechem Wałęsą i innymi działaczami opozycji. Co ciekawe, tego samego dnia w 1918 roku przejęta od zaborców wojskowa stacja radiotelegraficzna w Krakowie nadała pierwsze radiogramy w języku polskim. W 1995 roku natomiast do polskiej procedury karnej wprowadzono instytucję świadka incognito.


Autor: Oliwia Stasiak