W 1974 ukazał się album Sheer Heart Attack grupy Queen. Natomiast w 2006 roku WIG20 po raz pierwszy w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przekroczył granicę 50 000 punktów.


Autor: Oliwia Stasiak