Bezpośrednia praca i artystyczny dialog z przedstawicielkami najbardziej ubezwłasnowolnionych grup kobiecych: więźniarkami oraz kobietami bezdomnymi – to założenia projektu „Kobietostan”, powstałego z inicjatywy wrocławskiej aktorki Agnieszki Bresler, która od 2012 współtworzy i współprowadzi teatralne projekty Fundacji Jubilo, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Do współpracy przy projekcie Agnieszka zaprosiła włoską reżyser mieszkającą w Londynie, Irene Ros, która od wielu lat żywo interesuje się i  tworzy prace inspirowane tematyką równouprawnienia i roli kobiety. Gościnnie w projekcie wezmą również udział wrocławska fotograf Magdalena Mądra oraz aktorka Mariae Śmiarowska. „Kobietostan” to zwycięski projekt 4. edycji konkursu dla NGO i spółdzielni socjalnych na realizację rezydencji artystycznej, organizowanego przez Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Artystki przeprowadzą cykl spotkań i warsztatów w dwóch miejscach – Żeńskim Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu oraz Schronisku św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi.  Działania z podopiecznymi tych placówek staną się dla artystek punktem wyjścia do budowania ich autorskiego performansu, inspirowanego spotkaniami i badaniem stanu kobiety we współczesnym świecie. Na otwarty dla publiczności pokaz prezentujący rezultaty ich pracy zapraszamy w niedzielę, 4 grudnia, na 19:00 do Barbary (infopunkt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 przy ul. Świdnickiej 8c).

Jak zaznaczają artystki, „<<Kobietostan>> jest próbą stworzenia przestrzeni dla piękna kobiety wykluczonej, piękna nierzadko wypieranego przez nią samą, niedostrzeganego przez jej otoczenie, piękna ukrytego, piękna wymagającego zgłębienia i odkrycia. Projekt wyraża naglącą potrzebę poznania i ukazania kobiety wykluczonej we współczesnej perspektywie kobiecego empowerment – uwłasnowolnienia równouprawnienia, upełnomocnienia. <<Kobietostan>> to stan współczesnej kobiety, to mityczny Stan Kobiet, to kwiatostan kobiecego piękna. To wielowymiarowość kobiety i jej roli w społeczeństwie”.

Projekt realizowany jest w ramach programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro będącego częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Program A-i-R Wro dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

*


CO? „Kobietostan” // finałowa prezentacja projektu
GDZIE? Barbara, infopunkt Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, ul. Świdnicka 8c
KIEDY? Niedziela, 4 grudnia 2016, godz. 19:00

Wstęp wolny

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułOrlen Liga przyśpieszyła
Następny artykułFestiwal Dramatu 2016
Żyjemy we Wrocławiu i patrzymy na świat z perspektywy naszego miasta. A Dzielnice są różne jak tylko różne mogą być. Nader często można odwiedzić nasze wrocławskie dzielnice kultury czy sportu, ze szczególnym uwzględnieniem teatru, filmu czy Śląska.