Projekt „Schronisko dla roślin” po raz kolejny pojawi się we Wrocławiu. Już 24 września  wrocławianie będą mogli wymienić się roślinami i przyczynić się do zwiększenia bioróżnorodności na prywatnych terenach zielonych.

„Schronisko dla roślin” to projekt, którego celem jest przede wszystkim edukacja proekologiczna oraz kształtowanie odpowiedzialności i troski o przyrodę. Dodatkową korzyścią, jaka wynika z uczestnictwa w projekcie, jest możliwość umacniania więzi społecznych, wspólne spotkania i wymiana cennych doświadczeń oraz wiedzy.

Od 24 września, przez 4 kolejne poniedziałki w wybranych lokalizacjach mieszkańcy Wrocławia będą mieli okazję wymienić się roślinami. Przed przyniesieniem sadzonki do punktu wymiany należy ją specjalnie przygotować – wykopać i umieścić w doniczce, a następnie podlać. Każda przyniesiona roślina zostanie sprawdzona pod względem fitosanitarnym (czy jest zdrowa) oraz prawidłowo oznaczona (gatunek i siedlisko), tak aby kolejne osoby mogły ją zabrać do swojego ogrodu.
Pierwszeństwo w wyborze roślin do odbioru mają osoby, które pozostawiły własne w punkcie wymiany. W schronisku dla roślin będzie można również skorzystać z porad fachowca, który m.in. doradzi w jakim miejscu posadzić daną roślinę czy jak ją pielęgnować.

Roślinami będzie można się wymieniać w podanych miejscach od godziny 16:00 do godziny 19:00.

24 września – Morskie Oko
1 października – Park Zachodni ul. Pałucka
8 października – Plac Społeczny
15 października – Zieleniec przy ul. Kasprowicza 45


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: pixabay.com