Rozwój sieci parkingów „Parkuj i Jedź”, budowa parkingów wielopoziomowych na osiedlach, parkingów dla rowerów, stworzenie aplikacji miejskiej, ułatwiającej znalezienie miejsca parkingowego – to najważniejsze elementy programu „Wrocławskie Parkingi” przygotowanego przez kandydata na prezydenta Wrocławia – Michała Jarosa.

Według danych prezentowanych przez polityka, we Wrocławiu zarejestrowanych jest ponad 550 tysięcy samochodów. Do miasta codziennie wjeżdża blisko 200 tysięcy pojazdów osób pracujących i uczących się w nim. Dodatkowo 30% ruchu w ścisłym centrum to ruch generowany przez samochody, szukające miejsca do zaparkowania. Rozwiązaniem tego problemu miałaby być aplikacja miejska, która wskazywałaby dostępne miejsca na parkingach w ścisłym centrum.

Innym problemem, jaki zauważa Michał Jaros, jest obecnie niewystarczająca ilość funduszy, które przeznaczane są na politykę parkingową.

– We Wrocławiu brakuje kompleksowej i długofalowej polityki parkingowej. Obecnie wpływy z opłaty parkingowej giną w czeluściach budżetu. W zeszłym roku było to aż 11,4 mln zł, dodatkowo ta kwota co roku wzrasta – mówił Michał Jaros – Środki te powinny być w pełni przeznaczane na tworzenie nowych miejsc parkingowych oraz utrzymanie obecnych parkingów należących do miasta.

Program „Wrocławskie parkingi” zakłada również plan budowy parkingów rowerowych.

– Dla wielu osób rower to podstawowy sposób poruszania się po mieście. Potrzebujemy parkingów dla rowerów, które nie tylko będą zlokalizowane w centrum, ale również przy węzłach przesiadkowych. Te parkingi „Bike and ride” powinny być zadaszone, monitorowane i oświetlane, aby ich użytkownicy nie musieli obawiać się pozostawienia tam swojego pojazdu – dodaje  Jaros

Program „Wrocławskie Parkingi” jest elementem przedstawianego w kwietniu programu „Zielone Światło dla Wrocławia”, który proponuje rozwiązania ograniczające problem korków w mieście.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat. prasowe