Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego i Świdnickiej odbędzie się 05.10.2012 o godz. 14.00 w Muzeum Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5.
Zainteresowanie wzbudziło podziw organizatorów – na dopuszczenie do konkursu wpłynęło ok. 160 wniosków, z czego złożono 45 prac konkursowych dotyczących najbardziej znanego przejścia podziemnego w mieście.
Ulica Świdnicka jest jedną z najważniejszych arterii Wrocławia, łączącą południową część miasta z Rynkiem. Przed II wojną światową w skrócie zwana Schwo, uchodziła za najelegantszą w mieście. Niegdyś tętniła życiem, dziś pełni funkcję łącznika. Kilometrową, mniej więcej, ulicę przedziela wybudowana w latach 70. trasa WZ z podziemnym przejściem. Dla wielu jest to miejsce kultowe, arena politycznych happeningów Pomarańczowej Alternatywy, dla innych niewygoda – schody ze stopniami w irytującym rytmie.

fot. wroclaw.pl
Ulica Świdnicka ma odzyskać reprezentacyjny charakter, a jej dwie połówki na nowo się zrosną. W piątek (5 października) będzie wiadomo, w jaki sposób to nastąpi.
Konkurs obejmował również zagospodarowanie tarasu Baru Barbara. W latach 70. ubiegłego wieku urządzono tu bar samoobsługowy, a obok, pod zegarem, swoje niezwykłe zgromadzenia organizowała Pomarańczowa Alternatywa. Później w sporym (ponad tysiąc metrów kwadratowych) lokalu mieściły się sklepy, handlowano futrami, działała kolektura lotto, w końcu pojawił się fast food. Od dłuższego czasu jednak lokal jest pusty. Życie wróci do niego w przyszłym roku. Biuro Festiwalowe Impart 2016 ma rozpocząć działalność jeszcze tego lata, a do nowej siedziby, właśnie w „Barze Barbara”, przeniesie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.
Od 5 do 28 października w Muzeum Architektury będzie otwarta wystawa projektów przebudowy przejścia i otoczenia zgłoszonych na konkurs. 
(wroclaw.pl)